פארק עדולם

פארק עדולם מהווה חלק מגבעות השפלה הגבוהה בגובה של 300-400 מטר. הפארק תחום מצפון ומזרח בעמק נחל האלה, מדרום בעמק נחל גוברין וממערב בעמקי המרזבה המתנקזים לשני נחלים אלו.

שטח הפארק מאופיין בגבעות מתונות (למעט בצפון הפארק) וערוצי נחל רחבים המשמשים בעיקר לחקלאות ולמעבר. הגבעות מכוסות ברובן בחורש טבעי ברמות התפתחות שונות וחלקן הקטן ביער נטע אדם. האפיון העיקרי של שטח הפארק הוא עשרות אתרים ארכיאולוגיים, בעיקר בראשי הגבעות, המכילים בעיקר שרידים מתקופות בית שני והתקופה הביזנטית, מורכבים ממבנים, חומות, מערות אכסון ואגירה ומעל הכול מערכות מסתור. המסלע בכל שטח הפארק הוא קרטון עם כיסוי נארי עבה בגבעות, תצורה זו מקלה מאוד על יצירת והשתמרות מרכיבי ישוב תת-קרקעיים.

בתחום הפארק ארבעה מושבים, כאשר מרב השטח שמור כשטח פתוח עם רמות פיתוח מינימליות. השתמרות המרחב כשטח פתוח ובלתי מופר על ידי פיתוח מודרני מאפשרת הצגת היישובים הקדומים כמרחבים מלאים על כל מרכיביהם לרבות העורף החקלאי, אזורי הקבורה, הדרכים ועוד.

פארק עדולם משמש וימשיך לשמש, כשטח פתוח גדול, השומר על ערכי מורשת ונוף קדומים שאפיינו את שפלת יהודה משך אלפי שנים. כל זאת בצד יישובים וחקלאות מודרנית המשתלבים היטב בנוף זה ובפעילות הקהל בפארק.

הפארק יפותח לקליטת קהל כאחד השטחים הנגישים ביותר במרחב בין מטרופולין תל אביב לירושלים. חווית הביקור בפארק תתרכז בנופי המורשת ויישובים קדומים, יחד עם טיילות אופניים לכל המשפחה. הפארק מהווה חלק ממערך פארקים נוספים הסמוכים לו (פארק בריטניה, פארק ארה"ב). תכניות הפיתוח וקליטת הקהל יותאמו ככל הניתן במתואם עם פארקים אלו.

הקליקו לעיון בתכנית היער וממשק ארוך טווח

פארק עדולם. צילום: ארכיון צילומי קק"ל