סטף

יער סטף הינו חלק ממארג השטחים הפתוחים של הרי ירושלים. מארג זה מוגדר כליבה לאומית של שטחים פתוחים, המייצגת את נופי הארץ במיטבם ובתפיסתם הקלאסית. זוהי ליבה שמורה יחסית אך בו בזמן גם מפותחת לטובת פנאי ונופש של אוכלוסיות המטרופולינים השוהות בקרבתה ומהווה חיץ ירוק סביב להם. ליבה זו משמשת גם כחלון ראווה לתיירות הנכנסת למדינת ישראל ומגיעה לשערי ירושלים.

בתוך ליבה זו, ימשיך יער סטף בדגש על אתר סטף וסביבותיו, לשמש כאזור פתוח, רציף ואיכותי, המשרת את תושבי מטרופולין ירושלים ואת הבאים בשעריה, ויהווה חיבור בין פארק ירושלים במזרח ובין רצף השטחים הפתוחים של הרי יהודה במערב. מגמות הפיתוח הללו יתקיימו בד בבד עם רצון וכוונה להדגיש בתכנון היער ובניהולו, את חזותו הטבעית המתבססת על איכויות הנוף הגבוהות, המורשת ההיסטורית על שלל רבדיה, ותפקודה התקין של המערכת האקולוגית האופיינית למקום.

הקליקו לעיון בתכנית היער וממשק ארוך טווח

יער הסטף. צילום: ארכיון צילומי קק"ל