יער יתיר

יער יתיר, השוכן בספר-המדבר, הינו היער המחטני הגדול בישראל. הוא מהווה חלק חשוב במורשת ובהיסטוריה של היערנות הישראלית, לצד חשיבותו ותרומתו הרבה למחקר מקומי ועולמי בנושאי ייעור באזורים צחיחים, מדבור, ושינויי אקלים.
היער עשיר באתרי מורשת, אתרים ארכיאולוגיים ומוקדי משיכה אחרים הקולטים מבקרים לאורך השנה.
 
אופי קליטת הקהל ביער הוא אקסטנסיבי בעיקרו, על בסיס אתרי מורשת, שביל ישראל, שבילי טיול ואופניים ואתרי פריחה. היער תומך במגוון ערכי טבע, הכוללים אוכלוסיות של צבי א"י, כתמי פריחה מרהיבים של חלמונית גדולה ומספר אתרים של צמחים בסכנת הכחדה האופייניים לקרקעות עמוקות. כמו כן הוא מהווה אתר חשוב לקינון דורסים ולינת דורסים בנדידה.

יער יתיר מהווה חוליה משמעותית ברצף המסדרונות האקולוגיים שבין מדבר יהודה, בקעת באר שבע ודרום מישור החוף. יער יתיר יספק שירותי מערכת אקולוגית בדגש על שירותי תרבות, בהם - שמירה על מורשת יערנית, מחקר יערני, טיילות, נוף ומורשת האדם, ושירותי ויסות כגון: קיבוע פחמן, מיתון אקלים מקומי, וויסות נגר.

בחלקו הצפוני של היער תישמר ותטופח ייחודיותו כיער מחטני נטוע, גדול ורציף, המהווה ערך מורשת יערנית חשוב, שפזורים בו כתמי בתה וכתמי עצים רחבי עלים הנטועים בעמקים. בחלקו הדרומי של היער יישמרו בתות הספר המהוות בית גידול בעל מאפיינים ייחודיים ובעל חשיבות אקולוגית ובוטנית גבוהה לשימור ברמה הארצית.

ערכי המורשת הרבים הפזורים ביער י ישמרו, יטופחו ויונגשו לקהל. יער יתיר ימשיך להוות אתר מחקר חשוב ברמה עולמית להבנת השפעות שינויי האקלים על הצומח ובמיוחד על היער המחטני.


הקליקו לעיון בתכנית היער וממשק ארוך טווח