יער בן שמן

יער בן שמן משתרע על פני כ-21,000 דונמים, ומהווה את היער הוותיק והגדול ביותר במרכז הארץ, המשמש לנופש ולטיילות לאוכלוסייה רחבה ומגוונת מאזור המרכז. מיקומו המרכזי בחיבור השפלה ומישור החוף, על אם הדרך לירושלים, הותיר ביער בן שמן מורשת ארוכה של התיישבות ושרידי פעילות אדם החל בתקופה הפרה-היסטורית, דרך יישוב ועיבוד חקלאי בכל התקופות ההיסטוריות החשובות של ארץ ישראל, ועד להתיישבות היהודית בעת החדשה.

יער בן שמן הוא יער מוכר, פופולרי ועממי, ונחשב עבור רבים כ"ריאה הירוקה" של גוש דן ואזור המרכז. האוכלוסייה ההולכת וגדלה בערי החוף והשפלה מוצאת ביער אזור מפלט של מרחב יערני פתוח, רחב ידיים, נטול זיהום והמולה. לצד תפקוד יערני קלאסי של ריאה ירוקה ושל אתרי נופש קבועים, ניכרים בשנים האחרונות שינויים בדפוסי הנופש והטיילות ביער, וכניסה מוגברת של מבקרים לאזורי יער שהיו פעם אזורים מבודדים.

למרות ההשקעה הניכרת לאורך השנים בפיתוח ותחזוקת תשתיות הקהל ביער, כיום קיים חשש כי הפיתוח הנוכחי נותן מענה חלקי בלבד לשירותי פנאי ונופש במרחב. לפי סקר מבקרים שנערך במסגרת העבודה על תכנית האב, ליער בן שמן מגיעים קרוב ל-1.4. מיליון מבקרים בשנה, נתון שהופך אותו לאתר הטבע המבוקש ביותר בישראל. ביקושים אלו אף צפויים לגדול בצורה ניכרת עם הגידול באוכלוסייה, עם הצטופפות השטח הבנוי ועם העלייה הכללית ברמת החיים. יש חשש ממשי כי עומס המבקרים יעלה על כושר הנשיאה של היער. למעשה, כבר עתה ניכרים ביער, בצומח ובקרקע תהליכי שחיקה.

על לחצים אלו יש להוסיף לחצי פיתוח בסביבת היער ודרישות להפקעת שטחים לצרכי בינוי ותשתיות, בעיקר בשולי היער. זאת, לצד מפגעים ואיומים אופייניים באזורים הסמוכים לאזורים בנויים וכבישים, כגון מפגעי אור, פסולת ורעש ופגיעה עקב פיתוח היקפי סביב מוקדים נקודתיים.
איום נוסף הן השלכות שינויי האקלים העלולות לגרום להתייבשויות עצים, להתפרצויות של מזיקים ומחלות, ולהגדלת הסיכון לשריפות.

יער בן שמן מהווה חוליה מרכזית וצוואר בקבוק במסדרון האקולוגי הארצי. סקרים אקולוגיים ותצפיות מראים כי ישנה פעילות משמעותית של בעלי חיים ועושר גדול של מינים בעיקר באזורים שמדרום (גבעות מודיעין) ומצפון ליער (הדום השומרון), המרוחקים מריכוזי החניונים ותנועת מבקרים. יש חשיבות גבוהה לשימור וניהול שטחי היער כמערכת אקולוגית התומכת במגוון המינים המקומי ומתפקדת כמסדרון אקולוגי משמעותי ביותר ברמה הארצית והמקומית. לפיכך, התכנית שואפת ליצירת איזון בין צרכי הציבור לבין התפקוד האקולוגי של היער.

הקליקו לעיון בתכנית היער וממשק ארוך טווח

מרפסת תצפית ביער בן שמן. צילום: יעקב שקולניק