יערות גוש השרון

כתוצאה מתהליכי פיתוח היסטוריים, מהווים יערות השרון הנותרים חוליה היסטורית-גיאוגרפית ייחודית המשמרת חלק מהנוף של יער השרון ההיסטורי, מספקת שרותי מערכת אקולוגיים ומהווה מסדרון אקולוגי חשוב באזור רצועת החוף והשפלה של ישראל.

יערות השרון משתרעים על פני מספר יחידות נוף, שכולן נמצאות תחת לחצי פיתוח ובנייה. יערות צור נתן, מגל וחורשים משתייכים לציר הגבעות, יחידה נופית בשיפולי הרי השומרון. יערות קדימה ואילנות שייכים לאזור קרקעות החמרה, ואילו יערות חדרה וגן שמואל שייכים לרצועת המרזבה המשתרעת בין שיפולי השומרון ורכסי הכורכר של מישור החוף.

פריסה רחבה זו מדגישה את ייחודיות האזור ואת ערכי הטבע והאקולוגיה הייחודיים לו - הייחודית העולמית של מסלע הכורכר ואדמת החמרה עליהם מתפתח עושר גדול במיוחד של צומח אנדמי לישראל; שרידי הביצות המתבטאים בשלוליות החורף עם הצומח והחי הייחודי להן; והיות האזור צוואר בקבוק צר במיוחד ומקוטע במסדרון האקולוגי הארצי.

שירותי המערכת החשובים שהיערות באזור זה מספקים, הם בעיקר מתחום התרבות: נופש וטיילות, מורשת, נוף וערכי טבע ייחודיים התורמים לתחושת ההזדהות של הציבור עם נופי הארץ. למרות שמרבית אזור השרון מוגדר כמרחב כפרי-קהילתי המאופיין בבנייה בצפיפות בינונית-נמוכה, הוא שוכן בין שני מטרופולינים גדולים ונגיש למגוון גדול אוכלוסיות באמצעות רשת מסועפת של דרכים ארציות ומסילות רכבת.

כל היערות במרחב ישמשו לשימור המגוון הביולוגי, בדגש על מינים אדומים ונדירים, לניהול ומיתון הנגר העילי, לעירוב הקהילות הסובבות בניהול ושמירת היער ולהבטחת הנגישות של כלל האוכלוסייה לשטחים פתוחים איכותיים.

הקליקו לעיון בתכנית היער וממשק ארוך טווח

אירוס הארגמן ביער אילנות שבשרון. צילום: ארכיון הצילומים של קק"ל