יער ירושלים

יער ירושלים משמש כשער הכניסה המערבי לעיר ירושלים, ומפריד בין העיר והיישובים שממערב לה. יער זה הוא מבין היערות הנטועים הוותיקים והמוכרים ביותר בישראל, והוא מתפקד כרצועת נופש אינטנסיבית לתושבי ירושלים ולבאים בשעריה.
יער ירושלים ישמש כרצועה ירוקה, איכותית וחיונית בחזית המערבית של העיר ירושלים, כאזור חיץ בין השטח הבנוי ובין השטחים הפתוחים באגן נחל שורק ובין העיר והישובים במערבה. היער יספק שרותי נופש וטיילות לקהילות הסמוכות, ישמר ערכי טבע מורשת ונוף ויאפשר תנועת מטיילים בין העיר ובין השטחים הפתוחים בהרי יהודה.

חזון זה ליער ירושלים נובע ממיקומו של היער בחזית המערבית של העיר ירושלים ובזיקה לרצף השטחים הפתוחים המקיפים את העיר ("פארק ירושלים"). אזור זה משמש כשער הכניסה הראשי לעיר וכרצועת נופש אינטנסיבית לתושבי העיר ולבאים בשעריה.

מרבית היער ישמש לצרכי נופש וטיילות לכלל האוכלוסייה, וחלקים ממנו כיער קהילתי עבור תושבי הר נוף. בשאר השטח יישמרו ויטופחו ערכי טבע, מורשת ונוף ויינקטו פעולות לשימור חיוניות היער לרבות מזעור נזקיה בנייה, מפגעים ונגר עירוני. שימור היער כמערכת רציפה ומתפקדת ומניעת פגיעה של פיתוח, בינוי ותשתיות אל שטח היער.


הקליקו לעיון בתכנית היער וממשק ארוך טווח