יערות פארק מנשה

יערות פארק רמת מנשה מהווים שטח פתוח וגדול, רציף וייחודי המחבר בין רכסי אמיר, חורשן והכרמל, והם מושכים אליהם קהל גדול מהאזורים המאוכלסים ביותר בישראל. היערות מכילים מגוון גדול ואטרקטיבי של דרכים, חניונים, תצורות נוף, צומח ובתי גידול לחים – נחלים, מעיינות ובריכות – עונתיים וקבועים. יערות אלו יישמרו כמרחב מוגן, פתוח, גדול, רציף, איכותי, מכוון וחיוני המהווה חוליה מרכזית במרחב הביוספרי מגידו וסביבתו. היערות יספקו שרותי מערכת אקולוגית תוך איזון בין שירותי הנופש והטיילות ברמה הארצית ובין שימור ערכי הטבע, הנוף והמורשת הייחודיים לאזור.

יערות פארק רמת מנשה מהווים שטח פתוח וגדול, רציף וייחודי המחבר בין רכסי אמיר, חורשן והכרמל, והם מושכים אליהם קהל גדול מהאזורים המאוכלסים ביותר בישראל. היערות מכילים מגוון גדול ואטרקטיבי של דרכים, חניונים, תצורות נוף, צומח ובתי גידול לחים – נחלים, מעיינות ובריכות – עונתיים וקבועים.

נוף רמת מנשה הינו בעל ערכיות נופית-חזותית גבוהה וייחודית, ומכיל פסיפס מגוון של יערות מחט בוגרים, יערות פארק, בתות, נחלים זורמים ונחלי אכזב ומרחב חקלאי עשיר. שטחים אלו מספקים מגוון שרותי מערכת אקולוגיים מתחומי האספקה, שימור מגוון ביולוגי וקישוריות אקולוגית כחלק מהמסדרון האקולוגי הארצי, בנוסף לתפקידם המרכזי בוויסות ושימור נגר וקרקע באגני הקישון, דליה ותנינים.

יערות פארק רמת מנשה יישמרו כמרחב מוגן, פתוח, גדול, רציף, איכותי, מכוון וחיוני המהווה חוליה מרכזית במרחב הביוספרי מגידו וסביבתו. היערות יספקו שרותי מערכת אקולוגית תוך איזון בין שירותי הנופש והטיילות ברמה הארצית ובין שימור ערכי הטבע, הנוף והמורשת הייחודיים לאזור. היערות ימשיכו לתפקד כמסדרון אקולוגי ארצי חשוב בין רכסי אמיר, חורשן והכרמל.

הקליקו לעיון בתכנית היער וממשק ארוך טווח


פארק רמות מנשה. צילום: נועה טלפארק רמות מנשה. צילום: נועה טל