נתוני יערות קק"ל לשנת תשע"ט-תש"ף

היקף שטחי ניהול מקרקעי יעק קק"ל*

 
התפלגות לפי קבוצות צומח, מאי 2020
 
קבוצת מינים / קטגוריית שטח שטח (דונם) אחוז מהסה"כ
אורנים + מחטני מעורב 398,904 33.8%
ברושים 31,554 2.7%
מחטני אחר 1,524 0.1%
מעורב: מחטני + רחבי עלים 46,953 4.0%

יער עמינדב.  צילום: פלאש 90

היקף שטחי יערות קק"ל לפי מינים

היקף שטחי יערות קק"ל לפי מינים בשנת תשע"ט
* קק''ל מנהלת שטחים נוספים עפ''י תוכניות היער המפורטות, אולם לשטחים אלה - טכנית - אין עדיין מידע ורישום מסודר דיו עבור חישוב ההתפלגויות להלן.
 ** שטחי האיקליפטוסים מזה עומדים על 83,941 דונם.
*** שטחי המטעים כוללים בעיקר: שטחי זיתים, חרובים ודקלים.
**** כולל גם שטחים בהם הגריגה והבתה דומיננטיות יותר מהחורש. בהערכה כללית מאוד: שטחי גריגה ובתה שכאלה - רק מתוך בסעיף זה - יכולים להגיע כדי סביבות ה-118,000 דונם.
***** כולל שטחי חלקות ניסיון ושטחים דלילים מאוד.
****** שטח הנטיעות, הניתן כאן בשלב זה, אינו סופי. ההתייחסות כאן היא לשטח החדש בלבד, כלומר כזה שניתן לראשונה לנטיעת קק"ל.
******* שטח ללא/כמעט ללא צומח כלל + שטח שהצומח בו בעיקרו בעל תצורה עשבונית.

שטחי נטיעה בחלוקה למרחבים ואזורים

שטחי נטיעה בחלוקה למרחבים ואזורים

מקור הנתונים: תאי המיפוי והמידע המרחביים וחוליות הסקר במרחבים.

התפלגות שטחי יערות קק"ל במרחבים עפ"י קבוצות גיל היער

התפלגות השטח הנטוע לפי קבוצות גיל וכן השטח הטבעי

* בעיקר תצורות מעורבות או נטיעות ותיקות מאוד, שלא נשארו לגביהם רישומי שנת נטיעה מסודרים.
** לא כולל תצורות עשבוניים חד/רב שנתיים, אלא רק גריגה ובתה וכמובן תצורות חורש טבעי.