ליערן, טבת תשל"ח, 1977, מס' 4-1

תוכן העניינים

ליערן, טבת תשל"ח, 1977, מס' 4-1

כותרת עמוד
מהלך טמפרטורה יומי בעל שני שיאים - ג. שילר עמוד 1
שינויים באורך תאי השיפה של מספר עצים טרופיים רפואיים - מ. יונוס, מ. אוקבל, ר. יונוס עמוד 3
אינדוקציה של נצרים אדבנטיביים של שורשי צפצה מכסיפה - ניסוי בלתי מתוכנן בהתפתחות צמחים - א. ויצטום, ו. רביב עמוד 3
ברוש אריזוני וברוש גלברה בישראל - א. וינשטיין עמוד 6
שינוי קלינלי בתכולת החומר היבש בעלי איקליפטוס המקור והקשר שלו לעמידות לכפור - ק. גרונוולד, ר. קרשון עמוד 8
יחסי הגומלין שבין התפתחות אורן ירושלים לבין תנאי הסביבה - ג. שילר עמוד 13
בדיקה לביסוס הנחיות לתכנון לימאנים לנטיעת עצי איקליפטוס בנגב - א. סטיבה, י. קפלן עמוד 24
שיקום הנוף הים תיכוני-הררי ע"י ייעור רב תכליתי סביבתי (המשך) - ז. נאווה, ש. בן עזרא עמוד 27
ליקטוס שחום - חיפושית הגורמת נזק טכני לעץ - י. הלפרין עמוד 36


הגיליון המלא להורדה »