ליערן, טבת תשל"ט, 1978, מס' 4-1

תוכן העניינים

ליערן, טבת תשל"ט, 1978, מס' 4-1

כותרת עמוד
מיכאל ליטב ז"ל (1978-1924) עמוד 1
השפעת התשתית הגיאולוגית והמיפנה על התפתחות היער בואדי קוף - ג. שילר, א. ויינשטין עמוד 2
השפעת שברוח על משק המים, ההתפתחות והיבולים של תירס בנברסקה ארה"ב - י. זהר, ג. ברנדל עמוד 11
הקמבית בלסטופגוס ומניעת נזקיה באורנים - י. הלפרים עמוד 20
המקור של טוואי התהלוכה הקפריסאי ותפוצתו - י. הלפרין עמוד 29
על תכונות אקוסטיות של עצי יער ונוי - ג. שילר, ל.ה. שאודינשקי, י. קלר עמוד 33
הערכה כלכלית של העץ המקומי למטרות תעשייתיות עמוד 39
ביקורת ספרים עמוד 42


הגיליון המלא להורדה »