הידעת? כוורות ביערות קק"ל

לאור הצטמטמות אוכלוסיית הדבורים, קק"ל נוטעת עצים ושיחים צופניים רבים ביערותיה ומאפשרת לדבוראים להעמיד בסמוך אליהם כוורות

 • דבורת הדבש היא מין של דבורה חברתית. מושבות הדבורים יכולות למנות אלפי פרטים.בכל מושבה יש מלכה אשר לה גוף גדול יחסית, והיא היחידה במושבה בעלת יכולת הטלה של ביצים מופרות.

 • מרבית הדבורים בכוורת הן "פועלות", המבצעות עבודה, כמו איסוף מזון, טיפול בוולדות וכדומה.

 • הדבורים ניזונות מצוף ומאבקת פרחים ויש להן יכולת לתקשר בינן לבין עצמן ולהודיע על הימצאות מקור מזון באמצעות ריקוד מיוחד, שבעקבותיו מגיעות דבורים רבות למקבץ הפרחים.

 • תוך כדי שהן ניזונות מתרחשת ההאבקה. גרגרי האבקה הנתפסים בגופן מועברים מהאבקנים, שהם איבר המין הזכרי של הצמח, אל העלי, שהוא איבר המין הנקבי, וכך מתאפשרת הפריה והתפתחות הפרי.

 • דבורת הדבש היא המאביק העיקרי של גידולים חקלאיים. ללא ההאבקה של הדבורים, הפירות לא היו מתחילים להתפתח. בשל כך, חשיבותן לחקלאות ולכלכלה גדולה.

 • בשנים האחרונות, מסיבות שטרם התבררו סופית, הצטמצמה מאוד אוכלוסיית הדבורים. כדי לייצר "כרי-מרעה" לדבורים, קק"ל נוטעת עצים ושיחים צופניים רבים ביערותיה ומאפשרת לדבוראים להעמיד בסמוך אליהם כוורות.

 • אחד מסוגי העצים הצופניים הבולטים שקק"ל נוטעת הוא האיקליפטוס. יתרונם הגדול של מיני האיקליפטוסים הוא מועד פריחתם בסתיו, כאשר פרחי בר מועטים פורחים. כך מתאפשר ייצור הדבש גם בתקופות דלות בפריחה. הדבש המופק מפריחת מיני האיקליפטוס הוא בעל טעם, צבע וארומה ייחודיים, השונים מאלה של פרחי בר.

 • בנוסף לאיקליפטוס ניטעים ביערות עצים צופניים נוספים, כגון: שיזף, שקד וכליל החורש, וכן שיחים, כמו מורן, מרווה ושיח אברהם.
כוורן ביערות קקל. צילום: מיכאל חורי, ארכיון הצילומים של קקל
כוורן ביערות קק"ל. צילום: מיכאל חורי, ארכיון הצילומים של קק"ל

הצעה לדיון

 • מה דעתכם על נטיעת העצים הצופניים על ידי קק"ל? האם זו דוגמה להתערבות "מועילה" של האדם בטבע?
 • חשבו על דוגמה למצב שבו התערבות האדם בטבע גורמת לנזק לטבע ועל דוגמה למצב שבו התערבות האדם יכולה לסייע לשימורו.

 

הצעה לפעילות

 • ראיתם כוורות ביער? גם אם לא, מעניין לעקוב אחרי דבורה. חפשו דבורה בשטח ונסו לראות באילו פרחים היא מבקרת. האם היא מבקרת בפרחים ממינים שונים או רק במין אחד של פרחים?

הצעה לפעילות לילדי הגן: