נציגי החינוך במרחבים

לתיאום פעילות, קבלת חומרים ויצירת קשר עם נציגי החטיבה לחינוך ולקהילה, אנא פנו בהתאם למרחב הגיאוגרפי שבו נמצאים המוסד החינוכי או הקבוצה הפונה:
אזור טלפון דואר אלקטרוני
מדור חינוך מרחב צפון, שושי ראובני-לוי 04-8470367 shoshir@kkl.org.il
מדור חינוך מרחב מרכז, אליה מזרחי eliyam@kkl.org.il
מדור חינוך מרחב דרום, אורטל ביטון 08-9986119 ortalbi@kkl.org.il
מחלקת חו"ל, מלכה ברקאי 02-6583530 malcab@kkl.org.il