משחקי ניווט

משחקי ניווט
לפניכם מגוון הפעלות ומשחקי ניווט סלולריים חווייתיים, שמטרתם למידה מבוססת משחק, המתאימים למגוון גילים. חלק מההפעלות, המתבססות על טלפונים חכמים, מתאימות לפעלה עצמאית ואחרות מיועדות להפעלה בהדרכת מדריכי קק"ל במרכזי השדה של קק"ל או בשטח

משחקי ניווט במרכזי השדה והיער

ניווטיער במרכזי השדה: ניווט יערני לא סלולרי