המנהיגות שבדרך

תוכנית המנהיגות שבדרך מיועדת לבני נוער בגילי 16-14 (כיתות ח'-י') בעלי יכולות מנהיגותיות. מטרתה לפתח בקרב המשתתפים את שיח השליחות והאחריות האישית באמצעות מפגשים שבועיים או דו שבועיים וסמינרים הנערכים לאורך שנת הפעילות ומשלבים לימוד ומעשה
במהלך התוכנית משתתפים החניכים בפעילויות המתמקדות בערכים המובילים של קק"ל: ציונות, מנהיגות, קיימות ואחריות חברתית, שבאים לידי ביטוי בכל אחד משלושת פרקי התוכנית. בכל אחד מהפרקים פעילויות שמטרתן להקנות למשתתפים תכנים חינוכיים באופן חווייתי ולכוון אותם לעשייה חברתית ביישוביהם ובאתרי קק"ל באזוריהם.
התוכנית מורכבת משנה א' ושנה ב'. לאורך השנה עוברים משתתפי התוכנית תהליך משמעותי, ובסופה מוכוונים הבוגרים לפעילות חברתית בארגונים ובתנועות נוער הפועלים ביישוביהם.

מטרות ויעדים

מטרת העל של התוכנית היא גיבוש קבוצות מנהיגות של בני נוער ביישובי פריפריה המכוונות לעשייה קהילתית וחברתית ופיתוחן.

מטרות נוספות:

 • בירור שאלות של זהות אישית וקבוצתית מתוך אוריינטציה מקומית.
 • הקניית תחושת מחויבות ואחריות קהילתית המעודדת עשייה חברתית.
 • הקניית כלים מנהיגותיים המעצימים את המשתתפים וסביבתם.
 • הפניית המשתתפים לתוכניות המשך.

יעדים:

 • השתתפות רציפה ועקבית של המשתתפים לאורך שנת הפעילות. נדרשת נוכחות של לפחות 75% מהמשתתפים במפגש.
 • 21 מפגשים, אחת לשבועיים, לאורך שנת הפעילות בשנה א', ו-15 מפגשים בשנה ב'.
 • שלושה סמינרים לאורכה של שנת הפעילות (חנוכה, פסח, סוף שנה).
 • כל קבוצה תבצע שלושה אירועי התנדבות למען הקהילה לאורכה של השנה.
בונים יחד חזון מקומי. צילום באדיבות מיכל אלקלעי

מבנה התוכנית: שנה א'

 • פרק ראשון: עולה בשביל – זהות, מקום וערכים (שבעה מפגשים)

  הפרק בוחן את עולמם האישי של המשתתפים, ועוסק באופן משמעותי בתפיסת עולמם ושייכותם למקום, תוך הדגשת הנושאים: פיתוח בר קיימה, היסטוריה מקומית וציונית, יחסי אדם וסביבה, אהבת הארץ והאחריות לשמירתה. בסיומו מתקיים פרויקט קבוצתי של תרומה מוחשית (הקמת גינה קהילתית, טיפוח גן/מבנה היסטורי בעיר וכו').

   

 • פרק שני: דרך ארץ – מנהיגות אישית, מקומית ולאומית (שבעה מפגשים)

  הפרק עוסק בבירור המאפיינים של מנהיגים ומאפשר רכישת כלי מנהיגות באמצעות למידה תיאורטית והתנסות בפועל. המשתתפים עוסקים במודלים מנהיגותיים בראי ההיסטוריה, ביכולת של הפרט להשפיע על סביבתו ואחריותו לעשות כן ובמקומה של החברה הישראלית בזהות שלנו. הפרק מסתיים בתרומה לקהילה, בשיתוף פעולה עם קבוצות נוספות המשתייכות לקהילה, שבמסגרתה ילמדו החניכים לפעול במשותף, לכונן שותפויות ולהוביל רעיון משלב התכנון לשלבי ביצוע.

   

 • פרק שלישי: פורצים דרך חדשה – העצמה, מינוף ואחריות (שבעה מפגשים)

  הפרק משלב את המידע שנלמד בשני הפרקים הקודמים, וממשיך איתו הלאה. במהלך הפרק יבררו המשתתפים סוגיות ערכיות, אמונות אישיות וקבוצתיות ויחד יבנו חזון מקומי שהם היו רוצים לממש. בסיום הפרק, שהוא גם נקודת סיום לתוכנית בת שנה, יקיימו החניכים פעילות מסכמת שתביא לידי ביטוי את התכנים שהוקנו להם לאורך שנת הפעילות.
רכישת כלי מנהיגות דרך התנסות. צילום באדיבות מיכל אלקלעי

מבנה התוכנית: שנה ב'

 • מפגש ראשון – הישראלי שבי:

  מהם מאפייני הזהות של הישראלי ומהי זהותם הישראלית.

   

 • מפגש שני – איך נראית החברה הישראלית?

  מפגש שמטרתו היא להעלות את המודעות של המשתתפים לריבוי הזהויות בחברה הישראלית ולצרכים השונים שלהן.

   

 • מפגש שלישי – כלים למנהיגות – ניהול זמן:

  המשתתפים יקבלו במפגש כלים חשובים לניהול זמן, שיוכלו ליישם אותם במסגרת המפגשים ובחייהם האישיים.

   

 • מפגש רביעי – נקודות מבט – תפיסות אחריות:

  המפגש יעזור למשתתפים לחדד את ההשפעה שיש לנקודת המבט על תפיסת העולם שלהם ועל המשמעות של בחינת המציאות מנקודות מבט שונות.

   

 • מפגש חמישי – להיות חלק – תחושת שייכות:

  מה הקשר בין מידת המעורבות שלנו במסגרות מסוימות לבין תחושת השייכות שלנו אליהן?

   

 • מפגש שישי – כלים למנהיגות – SWOT:

  המשתתפים ילמדו כלים למנהיגות שישרתו אותם בטווח הקרוב והרחוק, וידונו על משמעות הפרטי בתוך הקבוצה ועל המרכיבים השונים של מודל SWOT.

   

 • מפגש שביעי – נקודות השפעה:

  מה אנחנו יכולים לעשות על מנת לשנות את המציאות הקיימת בחברה הישראלית?

   

 • מפגש שמיני – בחירה מודעת:

  אילו השפעות יש לבחירות השונות בחיינו?

   

 • מפגש תשיעי – מעורבות:

  במפגש תיבחן המשמעות של להיות מעורב, והחניכים יתכוננו לקראת הפעילות התורמת.

   

 • מפגש 11 – הפקת לקחים:

  המשתתפים יקבלו כלי שישרת אותם בטווח הקרוב והרחוק ויפיקו לקחים מתוך הפעילות התורמת שביצעו יחד בשבוע הקודם.

   

 • מפגש 12 – ארץ קטנה גדולה:

  מה מגדיר אזור כפריפריה, והאם אפשר לשנות את פני המצב – האם פריפריה היא מצב נתון או בר שינוי?

   

 • מפגש 13 – למה לי פוליטיקה עכשיו?

  מהי המשמעות של דמוקרטיה, איך היא מסייעת לעיצוב פני החברה בישראל ומהי חשיבותה של מעורבות פוליטית?

   

 • מפגש 14 – נקודות מחלוקת:

  מהן נקודות המחלוקת בחברה הישראלית? המשתתפים יבטאו את עמדותיהם באשר למחלוקות אלו, ויחשבו על דרכי התמודדות עם שסעים בחברה הישראלית ועל פתרונות.

   

 • מפגש 15 – נקודות חיבור:

  מהן הנקודות המאחדות את החברה הישראלית על כלל קבוצותיה ואיך מתבוננים על הדברים מנקודת המבט של האחר?
איך אני יכול להשפיע? צילום מתוך המפגש השביעי