ארגונים ותנועות נוער

  • ארגוני הילדים והנוער

    ארגוני הילדים והנוער הם מפעל חינוכי ערכי ששם דגש על הקניית הידע והניסיון באמצעות כלי חינוכי שימושי, כגון סיירות, יצירה ואמנות, הצלת חיים, סיוע הומניטרי ועוד. ארגוני הנוער המוכרים חברים במועצת ארגוני הילדים והנוער שהיא הגוף המייצג של ארגוני הנוער
  • תנועות הנוער

    תנועות הנוער בישראל הן גופים השואבים את האידיאולוגיה שלהן ממפלגות פוליטיות ומחנכים את הנוער למעורבות חברתית, כבוד וסובלנות לאחר ומימוש עצמי. תנועות הנוער מאוגדות תחת ארגון הגג מועצת תנועות הנוער