ניווטיער

הגעתם עם הקבוצה/כיתה למרכז שדה ויער, ואתם רוצים לעשות משהו ייחודי למקום? ניווטער הוא משחק ניווט המכיר לבני הנוער בדרך חווייתית, באמצעות משימות ותחרות בין קבוצות, את הסביבה הגיאוגרפית של מרכז השדה, את הצמחייה באזור ואתרים ייחודיים

ככה זה קורה בשטח


המשתתפים יוצאים למשחק משימות תחרותי, המבוסס על התמצאות בשטח מרכז השדה, באמצעות מפת ניווט וכתבי חידה המכוונים לתשע תחנות שונות הפזורות בשטח. כל תחנה מסומנת במספר על גבי המפה, ועל המשתתפים למצוא אותן.

לאחר שפיענחו את כל כתבי החידה המופיעים בתחנות, על המשתתפים לשבץ את הפתרונות בסדר הגיוני בעמוד האחרון, היוצר משפט, שהוא פתרון כתב החידה. הקבוצה שפותרת ראשונה את כתב החידה ועונה על כל השאלות הנוספות – היא המנצחת!

המורה/מדריך מקבל את דף הפתרונות.

ילדים במשימת ניווט במרכז שדה ויער. צילום: טכנוגרפיקס בעמ
ילדים במשימת ניווט במרכז שדה ויער. צילום: טכנוגרפיקס בע"מ

לקבלת פרטים נוספים ולהזמנת פעילות, צרו קשר עם נציגי חטיבת החינוך בהתאם למרחב הגיאוגרפי שאליו אתם משתייכים:

אזור טלפון דואר אלקטרוני
מדור חינוך מרחב צפון, שושי ראובני-לוי 04-8470367 shoshir@kkl.org.il
מדור חינוך מרחב מרכז, אליה מזרחי eliyam@kkl.org.il
מדור חינוך מרחב דרום, כנרת ישורון 08-9986188 kinerety@kkl.org.il
מחלקת חו"ל, מלכה ברקאי 02-6583530 malcab@kkl.org.il