לוחות זמנים ויצירת קשר

לוח הזמנים של התוכנית:

  • ה' בכסלו התש"ף, 3.12.2019: תפורסם התוכנית לכלל בתי הספר.

  • י"ג בכסלו התש"ף, 11.12.2019: יפורסם באתר התוכנית סרטון המפרט את שלבי התוכנית, את 17 היעדים של האו"ם ואת הציפיות מתוכנית זו.

  • כ' בטבת התש"ף, 17.01.2020: מועד אחרון להרשמה ראשונית באתר התוכנית, דרך הקישור: IsraelSDG.com.

  • ב' באדר התש"ף, 27.02.2020 עד השעה 15:00 שעון ישראל: מועד האחרון לשליחת המיזמים. את הצעת המיזם יש לכתוב באנגלית ולשלוח לכתובת המייל SDGIsrael@gmail.com בקובץ PDF.

  • ט' באדר התש"ף, 05.03.2020: יישלח מענה לבתי הספר.

  • ד' בסיון התש"ף, 27.05.2020: המיזמים יוצגו בפני הוועדה הממונה. 15 הקבוצות שייבחרו לעלות לסבב השני יתבקשו להציג את המיזם שלהן באנגלית בפני הוועדה הממונה במשרד החוץ בירושלים ביחד עם המורה המנחה.

  • שלוש הקבוצות הזוכות, יחד עם המורים המנחים, יטוסו לביקור הרשמי ברומא בנובמבר 2020.

    * יש לוודא מראש, לפני הגשת המועמדות, כי כלל חברי הקבוצה זמינים בתאריכים הרשומים בעמוד זה.

פרטים נוספים ויצירת קשר:

לפרטים נוספים אפשר לפנות ל: