יער ההרפתקאות - גוזלים וציפורים

יער ההרפתקאות - גוזלים וציפורים

טל, סתיו ורולי פוגשים את ירון צ'רקה, הצפר הראשי של קק"ל ועוזרים לצוצלת שנפגעה בכנף.