17 היעדים

17 היעדים. מתוך אתר israelsdg.com
17 היעדים. מתוך אתר israelsdg.com
ואלו היעדים שהאו"ם הגדיר כיעדים שיש להשיגם עד שנת 2030. כל היעדים עוסקים בתחומי תחומי החברה, הסביבה והכלכלה
 1. מיגור העוני ברחבי העולם.
 2. מיגור הרעב ושיפור הביטחון התזונתי.
 3. קידום הבריאות ואיכות החיים.
 4. הבטחת חינוך איכותי ושוויון הזדמנויות בלימודים.
 5. קידום שוויון מגדרי.
 6. הבטחת משאבי מים ותשתיות תברואתיות.
 7. אספקת אנרגיה לכלל האוכלוסייה במחיר סביר.
 8. קידום צמיחה כלכלית והבטחת תעסוקה.
 9. פיתוח תשתיות ועידוד חדשנות.
 10. צמצום אי השוויון בין מדינות ובתוכן.
 11. קידום הסביבה העירונית תוך שימת דגש על הכלה של כל קבוצות האוכלוסייה.
 12. קידום צריכה וייצור בני קיימא.
 13. מעורבות פעילה במאבק בשינוי האקלים ובהשפעותיו.
 14. שימור המשאבים הימיים – ימים ואוקיינוסים.
 15. שמירה על המגוון הביולוגי – הגנה על בתי גידול ושיקומם.
 16. קידום חברות שוחרות שלום.
 17. חיזוק שיתוף הפעולה הבינלאומי לקידום פיתוח בר-קיימא.