על התוכנית

על התוכנית

מהו חזון התוכנית, מהן המטרות, למי היא מתאימה, איך נעשית הערכת המיזמים ואיך נקבע מי ייסע לרומא?

חזון התוכנית

17 היעדים שקבע האו"ם נוגעים בתחומים רבים בחיי היומיום של כולנו. תוכנית ISDG הוקמה במטרה להציב את הנוער הישראלי בחזית המאמץ למימוש היעדים של האו"ם. בשנת 2030 יהיה הנוער של היום בגדר "המבוגר האחראי", ולכן יש חשיבות רבה ליצירת מעורבות של הנוער בישראל, ובקבלת אחריות מצדו למימוש אותם יעדים.

מטרות התוכנית

 • שילוב בני הנוער הישראלי במימוש היעדים של האו"ם לשנת 2030: מתן הזדמנות שווה לבני הנוער בישראל להיות חלק מהמאמץ הבינלאומי למימוש 17 היעדים של האו"ם לשנת 2030, ובכך לשמש מודל לחיקוי עבור שאר המדינות החברות באו"ם.

 • חשיפה של הנוער הישראלי למחקר, ליוזמות, לפיתוח ולשיתוף פעולה בינלאומיים.

 • חיבור בין בני הנוער הישראלים לארגוני ה-FAO ,IFAD ,WFP של האו"ם.

תיאור התוכנית

תוכנית ISDG מאפשרת לכלל תלמידות ותלמידי ישראל להציע בשלב הראשון מיזם שמטרתו לענות על אחד או יותר מ-17 היעדים של האו"ם. את המיזם יש לתכנן עבור מדינה מתפתחת, שאותה יש לבחור מראש. עשר הקבוצות שיעלו לשלב השני יציגו את המיזם שלהן באנגלית בפני הוועדה הממונה. בשלב זה אפשר, ואף מומלץ, להיעזר במצגת.

תלמידי שלוש הקבוצות שיגיעו לשלב השלישי והאחרון של התחרות יטוסו לרומא, בירת איטליה, ולמרכז הארגונים הבינלאומיים בתחום המזון והחקלאות של האו"ם. במהלך השהייה באיטליה יבקרו המועמדים בארגוני המזון והחקלאות של האו"ם ברומא, ושם יציגו את המיזם שלהם באנגלית ויפגשו אנשי מפתח בתחום.

אוכלוסיית היעד

התוכנית מיועדת לכלל תלמידות ותלמידי ישראל הלומדים בכיתות ז׳-י״ב, תלמידים המחפשים אתגרים ואוהבים למצוא פתרונות ייחודיים ויוצאי דופן לבעיות מורכבות וכן תלמידים בעלי רצון עז לעזור לאחר.

תבחינים להערכת הבקשה

הבקשות ייבחנו על פי אמות המידה שלהלן:

 • היכולת של המיזם לתת מענה לאחד או ליותר מ-17 היעדים שקבע האו"ם בתוכנית SDG’s, תוך התמקדות במדינת יעד אחת שהתלמידים יבחרו מראש (עליה להיות בהכרח מדינה מתפתחת).

 • חדשנות היוזמה.

 • היתכנות היוזמה.

 • משאבי הזמן והכסף הדרושים למימוש את היוזמה.

 • בהירות הבקשה, רמת הפירוט ושלמות הנתונים.

תנאים ותבחינים להשתתפות בתוכנית ISDG

הבקשות ייבחנו על פי אמות המידה שלהלן:
 
 • התלמידות/התלמידים יהיו משכבת כיתות ז'-י"ב.

 • על הקבוצה למנות לפחות שני תלמידים ולא יותר מארבעה.

 • כל בית ספר רשאי לשלוח קבוצה אחת בלבד.

 • על אחד המורים בבית הספר להנחות את הקבוצה במהלך כל שלבי התוכנית.

 • על ההצעה להיות מנוסחת באנגלית.

 • אורכה של הצעת המיזם לא יעלה על שלושה עמודים.
התבחין ניקוד מקסימלי ניקוד החלטת צוות השופטים ונימוקה
המיזם נותן מענה לאחד או יותר מ-17 היעדים שנקבעו על ידי האו"ם בתוכנית SDG’s, ועונה על צורך משמעותי במדינת יעד אחת שנבחרה (מדינה מתפתחת). 5
היעד הנבחר נמצא בהלימה לצורכי המדינה המתפתחת (מוצגים נימוקים ונתונים). 20
המוצג במיזם נמצא בהלימה ליעד שנבחר ונותן לו מענה. 10
תוכנית המיזם מפורטת לשלביה, כוללת זמנים, כוח אדם ועלויות משוערות. 20
התוכנית ישימה ובת ביצוע; מנצלת ביעילות את המשאבים הדרושים. 5
המיזם משקף חשיבה חדשנית, יצירתית ומקורית. 10
המיזם מנוסח באנגלית, בשפה ברורה ותקנית. 10
המיזם מוצג בפני הוועדה בצורה ממוקדת ומעניינת. 20
100