מיהם ארגוני הילדים והנוער?

ארגוני הילדים והנוער וקק"ל חברו יחדיו ויצרו את התכנית "מגשימים עכשיו", שמטרתה להעצים את פעילות ארגוני הנוער בפריפריה. מיהם ארגוני הילדים והנוער, איך הם פועלים ובמה ייחודם? קבלו תקציר
ארגוני הילדים והנוער הם מפעל חינוכי ערכי הצובר תאוצה בזירת החינוך הבלתי פורמלי בשנים האחרונות. משרד החינוך מכיר כיום ב-18 ארגוני נוער הפועלים במרחב הישראלי בפריסה גיאוגרפית רחבה, תוך דגש משמעותי על פעולה בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית. הפעילות החינוכית של ארגוני הילדים והנוער מיוחדת בכך שהקניית הידע והניסיון נעשית באמצעות כלי חינוכי שימושי, כגון סיירות, יצירה ואמנות, הצלת חיים, סיוע הומניטרי ועוד. כך מרחיבים בני הנוער לא רק את ידיעתם בתחום אלא חווים חוויית קבוצה וערך.
צביונם הייחודי של ארגוני הנוער ואופן הפעולה בהם מאפשרים את השתתפותם של מגזרים מגוונים מכל הקשת החברתית.
ארגוני הנוער המוכרים חברים במועצת ארגוני הילדים והנוער שהיא הגוף המייצג של ארגוני הנוער. במסגרת פעילות המועצה להעצמת ארגוני הנוער ופעילותם נולדה השותפות עם קק"ל בתוכנית החינוכית של "מגשימים עכשיו".
התוכנית מאפשרת לארגוני הילדים והנוער להגדיל את פעילותם בשישה מרכיבי פעילות עיקריים בפריפריה, ובכך היא תומכת באופן משמעותי בהגברת השיח הערכי בפעילות הארגונים למעורבות, ציונות והגשמה.
בין הארגונים השותפים בתכנית: ארגון נוער מד"א, תרבות, ארגון נוער לתת, אחריי!, איגי – ארגון הנוער הגאה, ארגון נוער חב"ד, קדימה לשובע, תנועת נוע"ם, האות הבינלאומי לנוער ולצעירים, תנועת הילדים עוז, צבאות השם, מרכז מעשה, חוגי הסיירות של קק"ל.