תנועת אחריי!

  • האלונקה עליי, וכולם "אחריי!"

    6,500 חניכי "אחריי!" יצאו לסדרת מנהיגות בת שלושה ימים ביער קק"ל. הם התנסו בהובלה ובהנהגה, הכירו את השטח, ישנו ביחד בשק"שים ולקינוח קיבלו מסע אלונקות מפרך. ואיך היה? "חוויה מדהימה"