לסמל שלנו שלושה צבעים

הוא התחיל בשחור-לבן עם פסים המסמלים תלמים חרושים, והתפתח לצורתו העכשווית – סמל צבעוני, חום, ירוק, כחול, המסמל את פועלה של קק"ל בתחומים של קרקע, יער ומים. הסמל של קק"ל

שלושה צבעים מרכיבים את הסמל, והם התפתחות וריענון של הסמל ההיסטורי השחור-לבן. כל אחד מהם מרמז על תחום פעילות רחב בשטח.

הצבע החום

מייצג את קק"ל בתפקידה ההיסטורי כגואלת אדמות. את תפקידה אז והיום בהכשרת קרקע, הקמת נקודות התיישבות חדשות, תמיכה במחקר ובפיתוח חקלאי, פריצת דרכים, הקמת תשתיות ועוד.

הצבע הירוק

מייצג את פעולות קק"ל כארגון שאחראי על ייעור הארץ. נטיעתם, טיפוחם ופיתוחם של שטחי היער והחורש בישראל. עצירת תהליכי המידבור ופיתוח ריאות ירוקות, חניוני נופש ושבילים ודרכי נוף לטיול ולרכיבה.

הצבע הכחול

מייצג את תרומתה של קק"ל למשק המים; קק"ל עוסקת בשיקום נחלים, יחד עם גופים נוספים היא משקמת את נחלי החוף, נחלי הירדן ונחלי הערבה. היא נרתמה למאמץ הלאומי לספק מים לתושבים ולחקלאות ומרחיבה את משק המים הלאומי ע"י בנית סכרים ומאגרים לאיגום מי שיטפונות ומיחזור מי קולחין מטוהרים.

מה הוא מסמל?

סמל קק"ל מייצג את ערכי הארגון  ופועלו בתחומים השונים. אפשר ללמוד הרבה על כל אלה דרך המרכיבים הצורניים ומרכיבי הצבע. אם מתבוננים היטב בקווים שמפרידים בין הצבעים השונים, רואים שהם נוטים הצידה בדומה לשדות חרושים עם רמז לצורת הנטייה של מפת ארץ ישראל הנושקת לים.
 
סמל קק"ל בגלגוליו השונים הורכב משלושה תלמים חרושים, אשר מסמלים את הקשר ההיסטורי שלנו לאדמה ולעובדי האדמה, וגם את דגם מפת ארץ ישראל אשר נוטה בכיוון דומה לאורך הים התיכון.

סמלים ישנים של קקל. צילום: ארכיון הצילומים של קקל
סמלים ישנים של קק"ל. צילום: ארכיון הצילומים של קק"ל

סרטון קטן על תרומה גדולה

איך הופכים מטרד למשאב? קבלו על קצה המזלג את הרעיונות היצירתיים של קק"ל למען הסביבה ופיתוח הארץ. פחות מדקה ואתם מבינים עניין.

ועכשיו משחקים: משחק סמל קק"ל