הפעלת התוכנית במוסדות החינוך

איך מפעילים את התוכנית בבתי הספר, על מה כדאי לדון עם התלמידים ואיך משיגים את חומרי העזר לתוכנית

מהלך הפעלת התוכנית בבית הספר

 1. בתי הספר יתבקשו לבחור מורה אשר ינחה את התלמידים לאורך התוכנית כולה, כולל הנסיעה לרומא (אם בית הספר יעלה לשלב השלישי).
 2. כל בית ספר רשאי לבחור קבוצה אחת שתייצג אותו. הקבוצה תמנה לפחות שני תלמידים ולא יותר מארבעה.
 3. על חברי הקבוצה לחבר מסמך שלא יעלה על שלושה עמודים ויהיה מנוסח באנגלית. המסמך יכלול פירוט של המיזם שלהם, ויוערך על פי התבחינים המפורטים לעיל.
 4. אם בית הספר יעלה לשלב השני, תתבקש הקבוצה להציג את המיזם בפני הוועדה הממונה. רצוי להציג את המיזם באמצעות מצגת.
 5. התאריכים לכל שלב בתוכנית נקבעו מראש. יש לשים לב כי התלמידים שנבחרו לייצג את בית הספר פנויים באותם תאריכים.

נושאים לדיון חינוכי

 • 17 יעדי האו"ם לשנת 2030.

 • ארגוני האו"ם ברומא בנושא מזון וחקלאות:

  - FAO - Food Agriculture Organization

  - WFP- World Food Program

  - IFAD- International Fund for Agricultural Development

 • פיתוח מיזם – כיצד הופכים רעיון למיזם?

 • חשיבות מעורבותם של בני הנוער במאמצים למציאת פתרונות ליעדי האו"ם.

חומרי עזר לתלמידים ולמורים

 • כל בית ספר יקבל מסמך עם הסבר מפורט על תוכנית ISDG, הכולל שאלות מנחות באנגלית. כמו כן יועלו לאתר התוכנית סרטוני הסבר שיעניקו לתלמידים מידע נוסף.

 • במהלך חודש דצמבר יישלחו לבתי הספר כרזות שיופקו על ידי משרד החוץ לצורך פרסום תוכנית ISDG.