הדברת זחלי תהלוכן האורן

שאלה:

חישבו על דרך שבה אפשר להדביר את זחלי התהלוכן ללא שימוש בחומרי הדברה. (רמז: האם יש לתהלוכן האורן אויבים טבעיים?)
מהם, לדעתכם, יתרונותיה של שיטה כזו ומהם חסרונותיה?

 

תשובה:

לתהלוכן האורן אויבים טבעיים, וביניהם הירגזי – ציפור הניזונה מזחלי התהלוכן. שימוש באויב טבעי להדברה של מזיק מכונה "הדברה ביולוגית".
היתרון העיקרי של שיטה זו הוא שאין צורך לעשות שימוש בחומרי הדברה העלולים לפגוע באדם ובסביבה.
החיסרון העיקרי של השיטה הוא שהיא אינה מבטיחה חיסול מלא של המזיק. במקרים מסוימים של ייבוא אויב טבעי הוא עלול להפוך במהלך השנים למין פולש.