חידות בציורים: זהו את העצים

בחידות הטריוויה שלפניכם ציורים שבתוכם מסתתרים עצים ארץ ישראל. מצאו אותם. וגם: לרשותכם דף פתרונות והחידון בפורמט מקוון.

איזה עץ מסתתר בציור?

עוד בנושא...