מתנה למדינה

מהן נסיבות הקמתה של מדינת ישראל ומה חשיבותו של יום העצמאות?

קבוצת הגיל: גן–כיתה ב'
משך הזמן: כשעה
מטרות הפעילות: הכרת נסיבות ההקמה של מדינת ישראל, הבנת חשיבותה וחשיבותו של יום העצמאות, ביטוי אישי יצירתי.

עזרים והכנות:

מהלך הפעילות

הקדמה

מציגים תמונה של הכרזת המדינה, ומספרים לתלמידים בקצרה על נסיבות הקמתה של מדינת ישראל:

אף שהמנדט הבריטי הסתיים בחצות ליל שבת של 15.5.1948, הוקדם טקס הכרזת המדינה ליום שישי, ה' באייר תש"ח (14 במאי), כדי למנוע חילול שבת. ההתלבטות לגבי ההכרזה היתה קשה, כי היה חשש שהכרזה רשמית תגרום לפלישה של כל מדינות האויב הערביות ולניסיון לבטל את עצמאותה של המדינה החדשה. חשש זה אכן התממש למחרת הכרזת המדינה, עם פרוץ השלב השני של מלחמת העצמאות. טקס ההכרזה התקיים במוזיאון תל אביב הישן, ברחוב רוטשילד. חברי מועצת העם, למעט החברים מירושלים, שהייתה נצורה באותה עת, וכן נציגי הסוכנות היהודית, סופרים, עיתונאים, אמנים ואחרים הוזמנו לטקס. במעמד זה חתמו המשתתפים על מגילת קלף ריקה, שעתידה הייתה להפוך למגילת העצמאות, זאת כיוון שעיצובה של המגילה הסופית טרם הושלם. את הנוסח הקריא דוד בן גוריון מתוך דף נייר רגיל. הטקס שודר ב"קול ישראל". היה זה השידור הראשון ברדיו. ההזמנה לטקס הייתה אמורה להישמר בסוד, אולם הידיעה דלפה ומחוץ לאולם המוזיאון עמדו המונים, שיצאו בשירה ובריקודים עם תום הישיבה. הטקס נמשך כחצי שעה והסתיים בשירת התקווה.

 

שואלים את החניכים:

  • כיצד אנו מציינים את יום הכרזת המדינה? מדוע הוא נקרא יום העצמאות? מסבירים שלמעשה זהו יום ההולדת של מדינת ישראל.
  • מי יודע מה גילה של המדינה השנה? מי מכיר אדם שגילו כגיל המדינה?
  • האם המדינה נחשבת "מבוגרת" או "צעירה" בין מדינות העולם? מבקשים מהחניכים לחשוב אילו מתנות אפשר לתת למדינה ליום הולדתה.
מחלקים דפי "מתנה למדינה" ומבקשים מכל חניך לצייר את עצמו ואת המתנה שהוא היה רוצה לתת למדינה לכבוד יום הולדתה.
מזמינים כל חניך לציין גם מה הוא מאחל למדינה לעתיד.

להדפסת דף "מתנה למדינה»