בולים מספרים - ראשי ממשלות ישראל

בין כ-4,300 הבולים שקק"ל הנפיקה, שמור מקום מיוחד לייצוג מנהיגים, נשיאים וראשי ממשלה

קק"ל הנציחה את ראשי הממשלות השונות של מדינת ישראל בבולים שהפיקה. גם היום קק"ל ממשיכה להפיק מפעם לפעם בולים של מנהיגים, נשיאים ונושאים מרכזיים נוספים מחיי העם והארץ. לאחרונה הנפיקה קק"ל בולים הנושאים את תמונותיהם ושמותיהם של ראשי הממשלה אריאל שרון ז"ל ויצחק שמיר ז"ל. את שני הבולים עיצבה רחל סטולרו-חיים והם הודפסו על גבי נייר בולים קלאסי (הנדיר מאוד בעידן הנוכחי).

בולי קק"ל המנציחים את דמותם של ראשי הממשלה בישראל, שנבחרו כולם בבחירות דמוקרטיות, מזכירים לתושבי מדינת ישראל ולמנהיגיה את התרומה העצומה של אותם מנהיגים וראשי ממשלה לעצם קיומה והתפתחותה של ישראל.