קטלוג הבולים

אנו גאים להגיש לכם כאן , לראשונה מאז תחילת מפעל הבולים של קק"ל, את הגרסה המקוונת של קטלוג הבולים של קק"ל, ובו בולים סרוקים, מידע, נתונים ורקע על אלפי הבולים שהפיקה קק"ל מאז שנת 1902 ועד היום. אחת לתקופה יתעדכן הקטלוג ובולים נוספים שינפיק מפעל הבולים המחודש יתווספו לדפיו.

אנו מזמינים אתכם להוריד את הקבצים, לעיין בקטלוג, להכיר את הבולים ולצאת באמצעותם לטיול בשבילים הנמתחים לאורכה של ישראל: מן העבר המפואר וההיסטוריה המרתקת דרך ההווה החי והפעיל ולקראת העתיד הנרקם והולך.