הידעת? מעץ לעץ

מתחת לאדמה מתקיימים נתיבים ביולוגיים המקשרים בין העצים. הקשר נוצר על ידי פטריות מיקוריטיות. בין הפטריות לעצים מתקיימים יחסים של הדדיות

 • יערות הם מערכות מורכבות ויש בהם הרבה יותר ממה שנראה לעין. מתחת לאדמה מתקיימים נתיבים ביולוגיים המקשרים בין העצים.

 • הקשר נוצר על ידי פטריות מיקוריטיות (היחסים בין הפטרייה לעץ נקראים מיקוריזה – מיקו פירושו פטרייה ואילו ריזה משמעו שורש).

 • בין הפטריות לעצים מתקיימים יחסים של הדדיות. קורי הפטרייה החודרים לעץ מאפשרים קליטה של פחמימות מהצמח ואילו העץ מקבל מינרלים מתפטיר הפטרייה. (דוגמה למיקוריזה הוא הקשר בין האורן והאורנייה).

 • דרך הרשת המיקוריטית עוברים חומרים כגון פחמן ומינרלים נוספים. בשל כך יש לרשת השפעה גדולה על הגידול של העצים, על שרידותם וכן על כושר התחרות שלהם.

 • הקשר קיים בעיקר בין עצים מאותו מין, אך גם בין עצים ממינים שונים. כיצד נבדק הדבר? מעל צמרות עצים גבוהים הוצבו צינורות שדרכם שוחרר פחמן דו חמצני מסומן. אפשר לעקוב אחרי הפחמן המסומן לאורך הצמח והשורשים. הפחמן שנקלט על ידי העץ נמצא לכל אורכו וגם בשורשיו, כמו גם בשורשי עצים אחרים בסביבה שלא קיבעו את הפחמן, וכך הוכח כי יש נתיבי מעבר בין העצים השונים.

 • נמצא כי עצים גדולים הם מוקד למעבר חומרים ובשל כך יש להם חשיבות רבה בייצוב המערכת האקולוגית של היער. כריתה שלהם יכולה לגרום לנזק גדול למערכת.

 • עד כה, מעט מאוד ידוע על החשיבות של המיקוריזה בדינמיקה של היער והרשתות המיקוריטיות לא מופו במלואן.
מתחת לאדמה מתקיימים נתיבים ביולוגיים המקשרים בין העצים. צילום: pixabay
מתחת לאדמה מתקיימים נתיבים ביולוגיים המקשרים בין העצים. צילום: pixabay

הצעה לפעילות:

 • האם כל העצים ביער בני אותו המין הם בגודל אחיד?
 • האם תוכלו לזהות עצים הגדולים משמעותית מבני מינם?
 • האם תוכל למצוא בסביבתם את הצאצאים שלהם?

 

הצעה לדיון:

 • חשבו: האם יש יתרון למעבר פחמן בין עצים שכנים? אם כן, מהו היתרון? האם היתרון הוא ברמת הפרט או האוכלוסייה? הסבירו.
  לתשובה»

 

הצעה לפעילות:

 • תקשורת מתחת לפני השטח – משחק זרם: יושבים במעגל ונותנים ידיים מאחורי הגב. מעבירים זרם (לחיצת יד ארוכה) לצד אחד של המעגל ואחר כך לצדו השני. מי שקיבל זרם בשתי ידיו – פסול.

הצעה לפעילות לילדי הגן: