שריפה ביער – סכנה!

המשתתפים יכירו את בעיית שריפות היער וגורמי הסכנה להן ואת תפקידה של קק"ל בשמירה על היערות

מטרת הפעילות

  • חשיפה ראשונית לבעיית שריפות היער ולגורמי הסכנה מיד אדם.
  • העלאת המודעות לכללי בטיחות ולמניעת שריפה.
  • היכרות עם תפקיד קק”ל בשמירה על היערות.

 

קבוצת הגיל: גן עד כיתה ב'
הזמן: כשעה וחצי
המקום: בכיתה

עזרים

 

סל מונחים:

יער נטוע, יער טבעי, שריפה, כבאי, יערן, שיקום יער

מהלך הפעילות

פתיח: סיפור

הקריאו את הסיפור "אלוף בריצה" (נספח א'), המתאר מקרה אחד מתוך המקרים של שריפות היער שמתרחשות בישראל מדי שנה. הביאו לפני המשתתפים קטעי עיתונות ותמונות לשם ההמחשה.

 

שלב 1: בעקבות הסיפור

שאלו את המשתתפים:

איך זיהה גורי הכלבלב את הסכנה מתקרבת? מהם החושים שסייעו לאורן להבין שמדובר בשריפה ולהתרחק מהמקום? מה שמע, ראה, הרגיש והריח?
איך מזהים סכנת שריפה? באילו חושים מרגישים את השריפה מתקרבת?

 

שלב 2: גורמים אפשריים לשריפה

חלקו למשתתפים דף עבודה ובקשו מהם לסמן את הגורמים המהווים סכנה לשריפה. (נספח ב')

סיכום

הסבירו מהם כללי בטיחות האש לנופשים (נספח ג')