הפעלה בנושא בחירות ביער

יער בלפור. צילום: סוכנות ג'יני, ארכיון הצילומים של קקל
יער בלפור. צילום: סוכנות ג'יני, ארכיון הצילומים של קק"ל
העצים ביער החליטו שהם רוצים להיות אחראים לגורלם ולבחור בדרך דמוקרטית מועצת עצים מייצגת. כל עץ שמעוניין יכול להקים מפלגה או להצטרף למפלגה קיימת ולשכנע את יתר העצים ביער שזו המפלגה ברוכת הכישרונות ביותר

מטרות הפעילות

 • לעודד למידה עצמית בנושא עצי ארץ התנ"ך.
 • להכיר מגוון עצים ותכונותיהם השונות.
 • להבין ולהעריך את החשיבות שבמגוון.

תיאור ההפעלה

הכנה: מחלקים את הכיתה לקבוצות פעילות ומקצים לכל קבוצה מרחב לפעילות ולדיון. מחלקים לכל קבוצה את העזרים הדרושים להרצת הקמפיין.
סוג הפעילות: הרצת קמפיין.
קבוצת הגיל: יסודי, חטיבה ותיכון.
זמן: הפעילות יכולה להתפרס על שניים עד שלושה שיעורים.
מקום: בכיתה או בחוץ.
עזרים: כלי כתיבה, טושים ובריסטולים.
מומלץ להיעזר בערכה "עצים בארץ התנ"ך".
סל מונחים: עצי פרי, עצי סרק. נוף וצל. העץ ומחזור החמצן. שיפור האקלים. צמצום זיהום האוויר. דישון הקרקע. עצירת סחף. העץ והחי.
שימושי העץ: למזון, לבניין, למלאכה, להסקה, לנייר, לחבלים, לתעשיית התרופות, לגומי, ועוד.

שלבי הפעילות

פעילות הכנה

 1. נותנים רקע לפעילות: ביער מסוים החליטו העצים שהם רוצים להיות אחראים לגורלם. יש הרבה עניינים חשובים שיש לדאוג להם ביער, בעיית הזבל ומטרד הרעש של המטיילים, מחלות שתוקפות את העצים, שרפות שפורצות מעת לעת ובעיות נוספות. הוחלט לבחור בדרך דמוקרטית מועצת עצים מייצגת. כל עץ שמעוניין יכול להקים מפלגה או להצטרף למפלגה קיימת ולשכנע את יתר העצים ביער שזו המפלגה ברוכת הכישרונות ביותר.

 2. על כל קבוצה לגבש "נבחרת בחירות" הכוללת מספר עצים ראויים. המפלגה המוצלחת ביותר מגבשת נבחרת עצים עם מגוון גדול של תכונות, למשל: עצים שיכולים לתרום פרי לחיות היער ולמבקרים; עצים שהענפים שלהם משמשים לבנייה; עצים שמייצגים ערכים (ברוח התנ"ך) או שהם בעלי מסורת משפחתית.

 3. לאחר גיבוש הנבחרת, ייבחרו העץ המוביל "ראש המפלגה" וסגנו. כמו כן, ייקבעו שם מייצג למפלגה ומצע בחירות. במצע הבחירות יש להדגיש את מטרות הייסוד של המפלגה, כגון: סיוע לאוכלוסיות חלשות של עצים ובעלי חיים, עידוד תיירות פנים ליער, שיפור חזות היער.

  הרצת הקמפיין

 4. בסיום שלב הלמידה וההכנות, הילדים מחברים קמפיין ממשי, הכולל: פלקט פרסומי, ג'ינגל ותשדיר בחירות.

  פעילות בחירות

 5. הילדים עוברים בין הקמפיינים השונים ומתרשמים מהם.

 6. כל קבוצה מציגה, בתורה, את קמפיין הבחירות שלה: המועמדים המובילים, המצע, הג'ינגל ותשדיר הבחירות.

 7. הפעילות מסתיימת בבחירות ממשיות שמתקיימות בכיתה- כל ילד משלשל פתק לקלפי בו הוא רושם את שם המפלגה שבחר.

 8. לסיכום, מומלץ להדגיש את החשיבות שבמגוון, מה אנחנו מקבלים מן העצים ומה אנחנו נותנים לעצים בחזרה.
אלון עתיק. צילום: מיכאל חורי, ארכיון הצילומים של קקל
אלון עתיק. צילום: מיכאל חורי, ארכיון הצילומים של קק"ל