מדיניות קק"ל בנושא ייעור וסביבה

 

מבקרים צופים בציפורים באגמון החולה. צילום: ארכיון צילומי קק"ל

מדיניות פיתוח בר קיימא

הגנה על משאבי הטבע והבטחת איכות החיים של כל תושבי הארץ ושל הדורות הבאים במדינת ישראל, מהווים יעד סביבתי ראשון במעלה של קק"ל, הדוגלת בעקרון של "פיתוח בר-קימא".  עקרון זה מהווה המשך טבעי של תפקידה ההיסטורי של קק"ל – שמירה על הקרקע ופיתוחה לטובת כל העם, היום ומחר.
 

מדיניות הייעור של קק"ל

קרן קימת לישראל (קק"ל), באמצעות מינהל פיתוח הקרקע, היא רשות הייעור המוסמכת של מדינת ישראל, וזאת בהתאם לאמנה שנחתמה ב-1961.  מדיניות הייעור של קק"ל מיועדת לשרת את כל אזרחי מדינת ישראל היום ובעתיד.

עמדת קק"ל בנושא שיקום מערכות אקולוגיות ממודברות בצפון הנגב

באפריל 2015 פרסמה קק"ל נייר עמדה בנושא שיקום תפקודי של מערכות אקולוגיות ממודברות בצפון הנגב. המסמך מתמקד באיומים על השטחים הפתוחים בצפון הנגב והמערכות האקולוגיות בתוכם, בתהליכי מדבור, במטרות השיקום, בבסיס המדעי של פעולות השיקום, בפעולות הייעור לשיקום ובתוצאותיהן, במונחים של שירותי המערכת האקולוגית.

עמדת קק"ל בנושא שינויי האקלים

לקק"ל תכנית היערכות לניהול השטחים הפתוחים והיערות לאור התחזיות המתעדכנות באשר לשינויי האקלים. על פי תכנית זאת, הארגון ערוך לשינויים הצפויים בדפוסי המשקעים, וכמותם, להשפעות של אירועי מזג אוויר קיצוניים, לתקופות יובש ממושכות, ותנאים מוגברים לקיום שריפות ושיטפונות.