עובדי קק"ל מצלמים: מצפה מודיעין

עובדי קק"ל מצלמים: בוני שיינמן - מצפה מודיעין 10/09/22