מחלקת אקולוגיה

יער ביריה מירון. צילום: אמיר הרמס
יער ביריה מירון. צילום: אמיר הרמס

על מחלקת אקולוגיה בקק"ל

מנהל מחלקת אקולוגיה: אדר' נוף ואקולוג יהל פורת | אקולוגים: אקולוגית שני גלייטמן, אדר. נוף ואקולוג עומרי שליו ואקולוגית ענת צפריר.

ניהול היערות בישראל לצורך אספקת שירותי מערכת אקולוגיים מגוונים, לצד השמירה על המגוון הביולוגי הייחודי לארץ, מהווה את האתגר המקצועי המרכזי אתו מתמודד תחום אקולוגיה באגף הייעור. להשגת מטרה מורכבת זו, מפתח תחום אקולוגיה כלי תכנון ממשק וניטור, כגון:

 1. תכניות אב וממשק יער רב-שנתי על פי עקרונות תורת ניהול היער
 2. תכניות אב נושאיות לשימור ערכי טבע ובתי גידול ייחודיים ביערות
 3. נהלים מקצועיים לצורך שמירה על ערכי טבע מוגנים בעת פעולות ממשק היער (דילול, נטיעה וכו')
 4. מערך סקרים אקולוגיים לצורך תכנון וממשק היער
 5. מערך מחקרים ותכניות ניטור ארוכות טווח בנושא השפעת ממשק היער ופעילות האדם בו על ערכי הטבע הייחודיים ביער
 6. ליווי תיאום מקצועי בין תכניות הניטור של המארג וסקרי מכון דש"א לצרכי ניהול היער
 7. תכניות טיפול וניטור מינים פולשים ביערות

  בנוסף, תחום אקולוגיה מלווה ומנחה מקצועית את יישומם של כלים אלו בעבודה השוטפת של היערנים ומהנדסי היער במרחבי קק"ל השונים.

  תכניות יער וממשק אקולוגי ארוך טווח

  הנחיית צוותי עבודה בהכנת תכניות אב וממשק רב-שנתי ליערות

  תכניות אלו מהוות יישום של עקרונות תורת ניהול היער, וכוללות הגדרת ייעודי שטח שונים עבור האזורים השונים ביער, בהתאם לערכים הקיימים בהם ולשימוש הקהל בשטח.

  בין הייעודים השונים המוגדרים בתכניות האב (נופש וטיילות, קווי חיץ, יערות קהילתיים, מורשת ותצורות נוף ייחודיות, ערכי טבע ובתי גידול ייחודיים, ויערות רב-תכליתיים) שטחי יער בהם קיימים ערכי טבע חשובים מוגדרים בתוכניות כשטחים שייעודם הראשי או המשני הוא שמירה על ערכי טבע ובתי גידול ייחודיים, ונקבעות עבורם הנחיות ממשק פרטניות לשמירה וטיפוח ערכים אלו.

  מדי שנה נערכות בקק"ל, בהובלת תחום אקולוגיה, כשלוש תכניות אב חדשות.

  מידע נוסף על תכניות אב וממשק ליערות

  נהלים מקצועיים

  הכנה ויישום נהלים מקצועיים לצורך שמירה על ערכי טבע מוגנים בעת פעולות ממשק היער

  הכנת נוהל מקצועי לצורך שמירה על ערכי טבע מוגנים בעת ביצוע פעולות ניהול היער השוטפות (למשל, דילול וחידוש יער) בתיאום עם רשות הטבע והגנים (רט"ג) ונוהל להכנת תכניות נטיעת יער, תוך כדי שימור ערכי הטבע ובתי הגידול הייחודיים בשטח, בתיאום עם אגף שטחים פתוחים במשרד להגנת הסביבה ורט"ג, הם דוגמאות לאופן שבו נעשה שילוב בין ניהול היער השוטף לבין הצורך בשמירה על ערכי הטבע הרבים שבו.

  מחלקת אקולוגיה אחראית להכנת נהלים מקצועיים אלו ולהטמעתם ויישומם בעבודות ניהול היער השוטפות. היישום השוטף כולל, למשל, ביצוע סקרים אקולוגיים וסקרים לאיתור מינים בסכנת הכחדה, מיפוי וסימון מקדים שלהם ביער לקראת דילול וחידוש היער, תוך כדי הקפדה על עונות, כלים ושיטות עבודה מתאימים לצורך שימור מינים אלו ביער.

  הגנה על ערכי טבע מוגנים בחוק תוך כדי פעולות דילול היער

  נוהל הגשת מסמך לממשק יערני לוועדת מעקב ובקרה מקצועית של תמ"א 22

  סיכום סקר צמחים בסכנת הכחדה 2019

  תכניות ניטור

  תכניות ניטור ארוכות טווח של ערכי טבע ובתי גידול ייחודיים ביער

  בשטח יערות קק"ל קיימות אוכלוסיות רבות של מיני צמחים ובעלי חיים חשובים, חלקם אף בסכנת הכחדה ("מינים אדומים"). ניטור ארוך טווח של אוכלוסיות נבחרות עשוי לסייע ללמידת תנאי בית הגידול הנדרשים עבור קיומן של האוכלוסיות השונות. כמו כן, הניטור משמש לזיהוי מגמות ותהליכים אקולוגיים המתרחשים במשך השנים, ולהתאמת ממשק היער לשימור אוכלוסיות אלו.

  מידע נוסף על ניטור דורסי-יום מקנני עצים
  תכנית ניטור אירוסי היכל (בהכנה)
  תכנית ניטור של אירוסי ההיכל ביערות (בהכנה)
  תכנית ניטור של מיני הצומח הנדירים של הקרקעות העמוקות ביערות (בהכנה)
  תכנית ניטור של המין חלמונית גדולה ביערות (בהכנה)
  תכנית ניטור של שנונית השפלה ושנונית באר שבע ביערות (בהכנה)

  סקרים אקולוגיים

  סקרי מכון דש"א ופרויקטי המאר"ג

  מחלקת אקולוגיה מלווה מקצועית סקרים אקולוגיים שונים הנערכים על ידי מכון דש"א (דמותה של ארץ), ומפתחת יחד עם מכון דש"א כלים שונים להערכה אקולוגית של שטחים פתוחים.

  בנוסף, מחלקת אקולוגיה מלווה מקצועית את המארג בפרויקטים הבאים: תכנית ניטור המגוון הביולוגי בישראל, דו"ח מצב הטבע בישראל ופרויקט הערכת המערכות האקולוגיות ורווחת האדם.

  המחלקה מטמיעה את המידע שנצבר בסקרים, בתכניות הניטור, בדו"חות ובמסמכי המדיניות השונים בתכנון ובממשק היער.

  למאגר סקרי טבע ונוף של מכון דש"א

  לאתר המארג

  מחקרים

  מחקרים בנושא ערכי טבע

  לצורך שיפור ההגנה על ערכי טבע חשובים ומינים בסכנת הכחדה מקדם תחום אקולוגיה מחקרים על מינים נבחרים. תכנון וממשק היערות מותאם למידע ולהמלצות המתקבלות ממחקרים אלו.

  מידע נוסף על מחקרים וניטור ארוך טווח בתחום אקולוגיה, סביבה והיערכות לשינויי אקלים

  בלימת מינים פולשים

  תחום אקולוגיה פועל להטמעת טיפול במינים פולשים במקרקעי הייעור, מתוך ראייה מרחבית ארוכת טווח, הכוללת גיבוש סדרי עדיפויות מקצועיים, טיפול בהתאם לפרוטוקולים העדכניים ביותר, ניטור, ושיתוף פעולה עם גופים נוספים כגון רשות הטבע והגנים, המשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות ועוד.

  בלימת התפשטות שיטה כחלחלה בגן לאומי הרי יהודה

  מיפוי, טיפול וניטור אמבורסיה מכונסת

  מחקר בתחום המינים הפולשים

  תחום אקולוגיה יוזם ומלווה מחקרים בתחום המינים הפולשים, העשויים לסייע בהתמודדות יעילה ומקצועית עם מינים אלה.

  מידע נוסף על מחקרים וניטור ארוך טווח בתחום אקולוגיה, סביבה והיערכות לשינויי אקלים