מושב בנושא עדכון חזון קק"ל - לא אמור לעבור - סימון אדום