קונצרט "תווים של תקווה" - לא אמור לעבור - סימון אדום