דיווח על כריתה לא חוקית

  • דיווח על כריתה לא חוקית בתחום יער
    יש לפנות למחלקת הפיקוח של קק"ל: 02-9905561 | 02-9905637.

  • דיווח על כריתה לא חוקית בתחום העירוני ו/או בשטחים הפתוחים
    יש לפנות לפקיד היערות של משרד החקלאות:
    03-9485816. לפרטים נוספים באתר משרד החקלאות »