אוזון ואורן ירושלים

במלאות שלושים שנה ל"תופעת שער הגיא"מאת - סקירת ספרות
מאת: גבריאל שילר, המחלקה למשאבי טבע, מרכז וולקני, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, בית דגן
vcgabi@volcani.agri.gov.il

המאמר מתמצת מחקרים רבים אשר בדקו את השפעת האוזון על אורן ירושלים. הגורם והזרז לביצוע המחקרים היו הפגיעה ביערות של מין זה סביב אגן הים התיכון בשלושים השנים האחרונות.

לאור תוצאות המחקרים מציג המאמר את האוזון כגורם ראשוני להתנוונות עצי אורן ירושלים, בעקבות פגיעות קשות במבנה האנטומי ובפעילות הפיסיולוגית של עצים בעלי שונות גנטית פחותה. עקות יובש ופגיעות על-ידי מזיקים ומחלות הם גורמים משניים, אדיטיביים או סינרגיסטיים, אשר תוקפים את העצים המוחלשים, חסרי האפשרות להגנה עצמית.

המאמר מציע לתכנן אסטרטגיות לממשק היער המחטני הנטוע, כדי להפחית בעתיד את מידת הפגיעה בו.

להורדת המאמר המלא