קיום פעילות ואירועים במקרקעי הייעור של קק"ל

אירוע ביער בית קשת.  צילום: ארכיון צילומי קק''ל

קרן קימת לישראל מזמינה את הציבור לבלות, לנפוש ולטייל ביערותיה ובאתריה.

המעוניינים לקיים פעילות ו/או אירוע התואם את העקרונות לקיום פעילות/אירוע במקרקעי הייעור - אירועים פרטיים, מסחריים ושל מוסדות חינוך - יפנו את בקשתם על גבי הטופס המתאים למשרד האזור הרלוונטי בקק"ל.

עקרונות קיום פעילות/אירוע

כל פעילות של הציבור במקרקעי הייעור חייבת לענות על התנאים הבאים:

א. הפעילות תשמור על ערכי השטח, הטבע, היער ומורשת האדם.
ב. הפעילות תתחשב במשתמשים אחרים בשטח ובאוכלוסייה המתגוררת בקרבתו.
ג. הפעילות תתאים לתנאי השטח ותעשה שימוש נאות באתריו ובמתקניו.
ד. הפעילות לא תהווה סיכון להתלקחות אש.
ה. הפעילות תהיה תואמת לכללי ההתנהגות וההנחיות למבקרים ביער ובאתרי קק"ל.
ו. הפעילות תהיה תואמת להוראות כל דין.
 
פעילות שאינה עומדת ולו גם באחד מן התנאים האלה, לא תאושר. עם זאת, מבלי לפגוע בתנאים האמורים לעיל, פעילויות ואירועים המפורטים להלן לא יאושרו אלא אם כן קק"ל ייעדה להם מראש שטחים מסוימים ומוגדרים שיועדו לכך תכנונית:

• פעילות בעוצמת רעש גבוהה בכל שעות היממה.
• פעילות שכוללת עוצמת תאורה גבוהה בשעות החשיכה.
• אירועי ספורט מוטורי.

אירועים על בסיס מסחרי

פעילות או אירוע העונים על כל אחד מהתנאים האמורים לעיל ויש בהם מרכיב מסחרי (כולל הצבת מתקנים שתמורת השימוש בהם נגבה תשלום), נחשבים כשימוש מסחרי ארעי ביער ומחייבים את אישור קק"ל וגם את אישור מנהל מקרקעי ישראל.

טפסים לקבלת אישור


שלב ראשון
את הבקשה לקיום פעילות/אירוע יש להפנות על גבי טופס בקשה לקיום אירוע חד פעמי במקרקעי הייעור למשרד האזור הרלוונטי בקק"ל, בהתאם למיקום האירוע המבוקש.

 טופס פנייה ראשונית לקיום אירוע חד פעמי במקרקעי הייעור »

שלב שני
לאחר תגובת קק"ל לבקשה, ימלא המבקש את כתב ההתחייבות הבא בהתאם לסוג האירוע ויעבירו למשרד האזור הרלוונטי בקק"ל לגמר הטיפול.

 כתב התחייבות לקיום אירוע »
 טופס אישור קיום ביטוחים »

יצירת קשר

להלן פרטי משרדי קק"ל לפי אזורים:

בצפון

שם האזור

טלפון

פקס

דוא"ל

כתובת

  גליל עליון ורמת-הגולן
  משרדי קק"ל בביריה

04-6909009/8

04-6909010
04-6909015

meitalk@kkl.org.ill

  קק"ל
  אזור גליל עליון – רמת הגולן
  ת.ד. 1157
  צפת 13111
  גליל מערבי – כרמל
  משרדי קק"ל בכברי

04-9950102

04-9950130

IritS@kkl.org.il

  משרדי קק"ל
  אזור גליל מערבי – כרמל
  ת.ד. 213
  נהריה 2210102
  גליל תחתון – גלבוע
  משרדי קק"ל בצומת גולני

04-6621500/2
שלוחה 9

04-6621517

maayanbn@kkl.org.il

  קק"ל
  אזור גליל תחתון – גלבוע - גולני
  ת.ד. 3420
  טבריה 14137

במרכז

שם האזור

טלפון

פקס

דוא"ל

כתובת

מנשה – שרון
משרדי קק"ל ביוקנעם

04-9090101
שלוחה 8

04-9090100

taliab@kkl.org.il

קק"ל
אזור מנשה – שרון
ת.ד. 190
יוקנעם המושבה206000
החוף - שפלה
משרדי קק"ל בבית נחמיה

 

03-9728518

03-9728514

nettal@kkl.org.il

קק"ל
אזור החוף והשפלה
מושב בית נחמיה
ד.נ. מרכז
מיקוד 7314000

 

יערות גוש משואה וגוש אשתאול

 

nettal@kkl.org

 

 

גוש יערות בן שמן

 

Drort@kkl.org.il

 

ההר –ירושלים
משרדי קק"ל בגבעת ישעיהו

02-9969213

02-9969211

anatah@kkl.org.il
gidib@kkl.org.il

משרדי קק"ל
אזור ההר – ירושלים
ד.נ. שמשון 9977500 אשתאול

בדרום

שם האזור

טלפון

פקס

דוא"ל

כתובת

נגב צפוני
משרדי קק"ל בפלוגות

 

08-6859114

050-7770079

08-6859107

polac@kkl.org.il

קק"ל
אזור נגב צפוני
פלוגות
ת.ד. 522
קריית גת 82104041
נגב מערבי
משרדי קק"ל
בקרית החינוך מרחבים

08-9577631

08-9577641

galitb@kkl.org.il

קק"ל
אזור נגב מערבי
משתלת גילת
ד.נ נגב 85410

הר הנגב והערבה
משרדי קק"ל בבאר שבע

08-6232554
08-6232343

08-6277532

ornith@kkl.org.il

קק"ל
אזור הר הנגב והערבה
רח' ההסתדרות 112
באר שבע 8420922