תכנון מתארי

עובדי מחלקת תכנון מרחב מרכז בסיור בשטח. צילום: בלה נודלמן

מידע כללי על התכנון בקק"ל

אגף התכנון בקק"ל מהווה את הבסיס לתכנון פעילות ארוכת הטווח של קק"ל באמצעות מינהל הפיתוח (מפ"ק) וכן תכנון הפעילות השוטפת.

הפקדת תכניות - פרסום לציבור

מדור זה מתעדכן במידע על תכניות שהופקדו ובתוקף להתייחסות הציבור

ההוראות לייעודי היער בפרק השטחים המוגנים בתמ"א 1

תכנית המתאר הארצית האחודה (תמ"א 1) אושרה על ידי ממשלת ישראל ב-12 בינואר 2020. התמ"א החדשה נועדה לאגד ולאחד מספר תכניות מתאר ארציות מרכזיות לכדי תכנית אחת. בתהליך איחוד זה בוטל תוקפן של התכניות הישנות אשר הוטמעו ואוחדו לתמ"א 1.

תכנון מתארי - מחקרים, סקרים, מסמכים מדיניות

יחידת התכנון בקק"ל עוסקת בתכנון אסטרטגי ארוך טווח הכולל הכנת מסמכי מדיניות נושאיים וארגוניים, ייזום מחקרים בנושאי תכנון ועוד.

קק"ל ויחידת סקרי טבע ונוף במכון דש"א

מכון דש"א (דמותה של ארץ) מתמחה מזה שנים באיסוף וניתוח של ידע ומידע על השטחים הפתוחים וערכיהם ובגיבוש עקרונות מדיניות וכלים שיבטיחו שילוב ראוי בין צורכי הפיתוח והשמירה על השטחים הפתוחים וערכיהם, המכון פיתח שיטה ייחודית לסקר והערכה של השטחים הפתוחים והמלצותיו המקצועיות משמשות את גורמי התכנון והביצוע להשגת פיתוח בר-קיימא.  

פרס יקיר התכנון

איגוד המתכננים בישראל העניק את פרס יקיר התכנון - הפרס המשמעותי ביותר מטעמו - לפינחס כהנא, מנהל התכנון בקק"ל.