גיליון מס' 2, כסלו תשל"ז

תוכן העניינים

כותרת עמוד
דבר המערכת עמוד 1
קווים כלליים לתכנית הפעולה של אגף הייעור 77/8 עמוד 2
נטיעה בחולות עמוד 4
נוער ביער עמוד 7
נופש ביערות בקרבת ערים (תרגום) עמוד 9
עולם הטבע בתנ"ך עמוד 12
טיול החודש - פארק הירדן עמוד 14
המדור האישי עמוד 16

 


הגיליון המלא להורדה »