אתר מחקר אקולוגי ארוך טווח יער הקדושים

מידע כללי

הצטרפות ל-LTER: בשנת 2008
מנהל תחנת המחקר מטעם קק"ל: חנוך צורף
ChanochZ@kkl.org.il
מדען ראשי: ד"ר יגיל אסם
yagil@agri.gov.il

נ.צ.

קו רוחב 31.7833
קו אורך 35.0442

מיקום

האתר ממוקם על המדרונות המערביים הנמוכים של הרי ירושלים,שישה קילומטרים מזרחית לבית שמש. גובה האתר נע בין 510-390 מטר מעל פני הים, שיפוע המדרון הממוצע הוא כ-25%. האקלים ים תיכוני טיפוסי, עם ממוצע גשמים רב-שנתי של550 מ"מ בשנה.

היסטוריית האתר

יער קדושים הוא יער נטע-אדם של אורן ירושלים, אשר ניטע בשנת 1968 על ידי קק"ל, כיער חד-מיני וחד-גילי.

גיאולוגיה וגיאומורפולוגיה

קנומן עליון וטורון .חבורת יהודה דולומיט מסיבי (תצורת בינה) על גבי גיר קשה קרסטי (תצורת ורדים) נוכחות קטנה של קירטון שהפך לנארי. השטח אחיד מבחינה ליטולוגית ומתאפיין בשיעור כיסוי גבוה של סלע טרשי. קרקעות: טרה רוסה חומה )על גבי הדולומיט) טרה רוסה אדומה שטופה (על גבי הגיר הקשה) ורנדזינה חומה מעורבת בטרה רוסה )בסמוך לנארי(, קרקעות רדודות.

אקוסיסטמות וצמחייה

אתר הניסוי נמצא ביער אורן ירושלים בן כ-40 שנה. הצמחייה הטבעית היא צמחייה מעוצה דלילה המורכבת בעיקר מאלון מצוי (עצים/שיחים(, אשחר ארץ-ישראלי, אלת המסטיק, קידה שעירה (שיח) וסירה קוצנית (בן שיח). כמו כן, באתר ישנה צמחייה עשבונית עשירה של חד-שנתיים, עשבים רב-שנתיים וגיאופיטים.

שימושי קרקע והשפעות אדם

יער נטוע, רעייה מתונה עד לעבר הלא רחוק.

נושאי המחקר

דיסציפלינות:

אקולוגיה ויערנות.

מניפולציות:

טיפולי דילול יער שונים: 0, 10, 30 עצים לדונם וביקורת (ללא דילול). בנוסף, קיים בסמוך לאזור הליבה שטח שלא ניטע (40 דונם).

נושאים

1. השפעות טיפולי דילול חופת היער וטיפולי עיצוב תת-היער על:
א. בריאות וחיוניות עצי היער
ב. התחדשות טבעית של עצי יער
ג. מבנה הצמחייה בתת-היער
ד. מגוון ביולוגי
ה. תהליכי אקוסיסטמה

2. יחסי גומלין בין הצבי הישראלי לבין יערות מחטניים נטועים: היבטים אקולוגיים וממשקיים.

3. השפעת טיפולי דילול חופת היער על מגוון פרוקי רגליים ביער.

פיתוח מתווה לממשק יערני

אתר המחקר ביער הקדושים נועד, בין היתר, לפתח מתווה ממשק יערני שייתן כלים בידי יערני קק"ל ליישום עקרונות ניהול יער בר-קיימא ועיצוב הדור הבא של היער בישראל.
מחקר ביער הקדושים. צילום: ארכיון צילומי קק"ל
מחקר ביער הקדושים. צילום: ארכיון צילומי קק"ל