פגישות עם ראש קבוצת ייעור ושינוי אקלים בארגון המזון והחקלאות של האו"ם (FAO) ועם מנהל אגף ייעור באזורים יובשניים בשירות הייעור של קניה

המפגשים נקבעו מבעוד מועד על מנת לקדם את הפרויקט המשותף לקק"ל ולשירות הייעור הקנייתי (KFS) וליצור שיתוף פעולה משולש בין שני הגופים לבין ה-FAO לטובת פרויקט ניסוי מקדים (פיילוט) לבניית יכולות בנושא ייעור באזורים צחיחים.

מזכר ההבנות בין קק"ל לשירות הייעור הקנייתי נחתם ביולי 2017, וב-2018 יצאה משלחת מקצועית של קק"ל לסיור על מנת לבחון ולהמליץ על אתרים מתאימים לביצוע פיילוט לייעור באזורים צחיחים בקניה, בעקבות התחייבותה באמנות הבינלאומיות להגדיל את שטח היער משבעה לעשרה אחוזים משטחה עד שנת 2030.

מנהל מחלקת ניהול יער, מחקר וקשרי חוץ בקקל אסף קרואני ( משמאל) בפגישה. צילום: משלחת קקל לפורום
מנהל מחלקת ניהול יער, מחקר וקשרי חוץ בקק"ל אסף קרואני ( משמאל) בפגישה. צילום: משלחת קק"ל לפורום

במהלך המפגש, ראש קבוצת הייעור ושינוי האקלים ב-FAO ציין שיתמוך בפרויקט ויאפשר לאנשי המקצוע שלו לסייע בתכנונו ובבניית תכנית העבודה. בנוסף, הוא יסייע בגיוס הסניף המקומי של ה-FAO בניירובי כשותף שלישי בפרויקט וכגוף המפקח עליו בשטח (Implementing body). הדבר מאפשר את המשך פיתוח הפרויקט בהתאם למזכר ההבנות שנחתם עם קניה, ויקנה לקק"ל ניסיון רב ונוכחות בקדמת הבמה העולמית ואפשרות לבסס את מעמדה בתחום הלחימה במדבור, הייעור באזורים צחיחים ושיקום מערכות נוף מדורדרות בעולם.