פורום האו"ם ללחימה במדבור (UNCCD) - ספטמבר 2019

חברי משלחת קק"ל לפורום קיימו מפגשים עם נציגי המדינות האחרות שלקחו חלק בפורום, קידמו שיתוף פעולה בינלאומי והעלו את המודעות לפועלו של הארגון בקרב מדינות, גופים מקצועיים וקהילות שונות בתפוצות.