יער - גיליון 18 - דצמבר 2017

שער גיליון 18 של כתב העת "יער" בעברית ובאנגלית

ברכת יו"ר קק"ל

דניאל עטר, יו"ר קק"ל

בפתח הגיליון

ד"ר עמרי בונה

השפעות של תמורות אקלימיות והידרולוגיות ארוכות טווח על מאפייני צומח באגן ניקוז באזור צחית למחצה, מקרה מבחן - פארק סיירת שקד

אלי ארגמן - התחנה לחקר הסחף, האגף לשימור קרקע וניקוז, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, eliar@moag.gov.il

רפאל בארט - University of Applied Forest Sciences, Rottenburg am Neckar, Germany

יצחק משה - מחלקת יער ושימור קרקע, מרחב דרום, קק"ל.

מני בן-חור - המכון למדעי הקרקע המים וסביבה, מרכז וולקני.

מחלת כיב ושרף האורן (Pine pitch canker) הנגרמת על ידי הפטריה Fusarium circinatum

ליאור בלנק וסטנלי פרימן - המחלקה לפתולוגיה של צמחים וחקר העשבים, מרכז וולקני, בית דגן, liorb@volcani.agri.gov.il
 

מה הופך מרחב ביוספרי למוצלח? תפיסות שונות מישראל ומן העולם

ליהי גולן, דניאל אורנשטיין ופנינה פלאוט - המסלול לתכנון ערים ואזורים, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, הטכניון, lihigol@gmail.com

הרחקת ביספנול-A על ידי צמחי אגן ירוק

ערן בינימיני  ורגינה בורוכוב-שרפוב - המכון למדעי הצמח וגנטיקה בחקלאות, הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית, האוניברסיטה העברית בירושלים.

יצחק בילקיס ואלישע תל-אור - המכון לביוכימיה ומדעי המזון ותזונה, הפקולטה לחקלאות,  מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית, האוניברסיטה העברית בירושלים.

יעילות היערות באזור צחיח למחצה בהפחתת זיהום אוויר (PM) במהלך סופות אבק

דפנה אוני ויצחק קטרה - המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

חדשות מהשטח

יצחק קטרה ואיתי קלוג  -  המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון.

אילון כלב - אגף הייעור, קק"ל.

עצי תפארת

רועי הראל / עמנואל קאופשטיין

* תמונת השער של גיליון 18:  עגורים אפורים באגמון החולה. צילום: יוסי אשבול, 2012