הרחקת ביספנול-A על ידי צמחי אגן ירוק

ערן בינימיני ורגינה בורוכוב-שרפוב - המכון למדעי הצמח וגנטיקה בחקלאות, הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית, האוניברסיטה העברית בירושלים.
יצחק בילקיס ואלישע תל-אור - המכון לביוכימיה ומדעי המזון ותזונה, הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית, האוניברסיטה העברית בירושלים.


בעידן המודרני ישנה עלייה חדה בכמות ובמגוון המזהמים אשר מגיעים לסביבה. מזהמים אלו הם בעלי יכולת לפגוע בסביבה וביצורים חיים. bisphenol-A (BPA) הוא חומר ממקור אנתרופוגני ובעל יכולת לשיבוש מערכת אנדוקרינית (הורמונלית) ביצורים חיים. כיוון ש-BPA מגיע לסביבה באופן ישיר משפכי תעשיית הפלסטיק ובעקיפין דרך השפכים הביתיים, לכן יש חשיבות לצמצום הגעתו לסביבה.

במחקר זה נבחנה מערכת לטיפול במי קולחין. מערכת זו משפרת את איכות המים על ידי צמחים וחיידקים. גומא הפרקים וסמר חד נבחרו לעבודה במעבדה להרחקת המזהם BPA. רוב הניסויים התבצעו במערכת הידרופונית, על מנת לבחון את יכולת הצמחים בהרחקת המזהם. כמו כן אופיינו גם תוצרי הפירוק של ביספנול-A בתמיסה, על מנת לאשש פירוק החומר וסילוק הסכנה הטמונה בו לסביבה. נמצא קשר ישיר בין פעילות חיידקים בשורשי צמחים לפירוק BPA. נצפה הבדל משמעותי בקצב פירוק BPA בין גומא הפרקים לסמר חד. לדוגמה, בתמיסה המכילה חל"ב 200 BPA, פירוק החומר התרחש תוך יום אחד על ידי גומא הפרקים לעומת שלושה ימים על ידי סמר חד. גומא הפרקים הרחיק BPA מתמיסות בעלות ריכוזים בטווח 100 חל"ב - 10 חל"מ ביעילות רבה. בתמיסות בריכוזים של עד 2 חל"מ, כושר ההרחקה עמד על 100% בתוך 24 עד 72 שעות, ואילו בריכוזים 3‑10 חל"מ ההרחקה עמדה על כ-95% תוך 24 עד 96 שעות. תוצר הפירוק העיקרי של BPA שנמצא היה 3-OH-BPA. תוצר זה פי 10 פחות פעיל מהחומר המקורי. במהלך המחקר זוהה, כי Bacillus megaterium, חיידק שורשי גומא הפרקים מסייע בהרחקת BPA. לסיכום, נמצא, כי גומא הפרקים הינו מועמד טוב להרחקת BPA ממים במערכת הידרופונית מלאכותית המדמה את האגן הירוק.

מילות מפתח: ביספנול A, גומא הפרקים, סמר חד, חיידקי שורש,Bacillus megaterium , מערכת הידרופונית, אגן ירוק.

 להורדת המאמר »