השפעת הוספת אפר פחם בבור הנטיעה על ההישרדות וההתפתחות של עצי חורש מועתקים ושתילים במיכלי 25 ליטר

אלי בנישו וניר הר - מרחב צפון, קק"ל, elibe@kkl.org.il

בתהליך ייצור חשמל בתחנות כוח נוצרות כמויות גדולות של אפר פחם (תחתי + מרחף), שיש למצוא להן שימוש. אחד השימושים העיקריים של עודפי האפר הוא בתחום החקלאות. נערך ניסיון של הוספת אפר פחם בנטיעת עצים מועתקים ושתילים גדולים, שבו נבדקה השפעת האפר על קליטת העצים ועל התפתחותם. הוקמו שתי חלקות ניסיון, האחת ביער הר אחים והשנייה ביער עין תות. בשני האתרים נבחנה השפעת האפר פחם בתוספת קומפוסט (30%) על עצים מועתקים של אלון התבור ואלון מצוי, ובשתילים גדולים (נפח גוש שורשים 25 ליטר), בעיקר מהמינים אלה אטלנטית ואלה ארץ ישראלית. ההעתקה נעשתה בשנת 2012 ונבחנה לאחר שלוש שנים. נמצא מתאם שלילי מובהק בין העצים שקיבלו טיפול אפר לבין הביקורת בעצים המועתקים ביער הר אחים במדדים של קוטר העצים, גובה, צימוח צדדי ולגובה, קוטר נוף לבין חיוניות העצים. בהשוואה של שרידות העצים בטיפול באפר הפחם לעומת הביקורת בעצים המועתקים בהר אחים, נמצא שיש קשר הפוך מובהק (P=0.014). כלומר, אחוז ההישרדות בעצים שקיבלו תוספת אפר היה נמוך משמעותית לעומת הביקורת. בשתילים גדולים בשני האתרים נבחנו המדדים גובה וקוטר תחתון ונמצא שאין השפעה מובהקת לתוספת אפר פחם על השתילים שקיבלו טיפול זה לעומת הביקורת.

הסבר אפשרי לתוצאות השליליות האלו יכול להיות קשור לעובדה, שתוספת האפר מעלה את PH של הקרקע, וכתוצאה מכך, זמינות יסודות הקורט יורדת לרמה שמשפיעה לרעה על החיוניות ועל ההישרדות של העצים. תגובות חיוביות לתוספת אפר פחם נמצאו במחקרים שנעשו בקרקעות קלות, חומציות ודלות בחומר אורגני, ואילו בקרקעות של אתרי הניסוי מסוג טרה רוסה ורנדזינה חומה, שהן חרסיתיות ובסיסיות, אין יתרון לטיפול באפר. מסקנה כללית חשובה ממחקר זה ואחרים היא, שלאור השפעתו הרחבה של האפר בתחומים רבים על הקרקע (פיזיקלי, כימי וביולוגי) יש להתאים את יישום האפר בקרקע בהתאם למאפייניהם של האפר ושל הקרקע שבה הוא מיושם ולתנאים האגרו-אקלימיים. ייחודו של מחקר זה, בהקשר של ניסויי אפר פחם, הוא שכנראה הוא הראשון שנעשה על עצים מועתקים ובקרקע חרסיתית בסיסית.

מילות מפתח: אפר פחם, העתקות עצי חורש, הישרדות עצים מועתקים, שתילים גדולים.

 להורדת המאמר »