ברכת יו"ר קק"ל

דניאל עטר, יו"ר קק"ל
לקוראי כתב העת "יער" שלום רב,


ב-80 השנים האחרונות היוותה פעילותה של קק"ל בעמק החולה גורם מרכזי בעיצוב הנוף הנוכחי, המאופיין בפסיפס של שטחי חקלאות, תעלות וגופי מים, שטחי אחו וחורשות. ברוח התקופה של טרום הקמת המדינה, רכשה קק"ל את זיכיון אדמות העמק מתוך כוונה לייבש את הביצות, שכיסו את מרבית השטח והביאו להתפשטות המלריה, ובכך אפשרה את הרחבת שטחי החקלאות למתיישבים החדשים.

עם הקמת המדינה, היה זה ראש הממשלה דוד בן-גוריון, שהאיץ בקק"ל לקחת על עצמה את ביצוע אחד המפעלים הלאומיים הראשונים של המדינה הצעירה — ייבוש החולה. באותו הזמן ייבוש ביצות ברחבי העולם נעשה כחלק מתפיסה של "כיבוש השממה" ורתימת משאבי הקרקע והמים לטובת הגברת הייצור החקלאי. קק"ל נרתמה בכל יכולותיה למלא אחר רצונו של בן-גוריון. ייבוש החולה, לצד מפעל הייעור והכשרות הקרקע להתיישבות, היו בעשור הראשון שלאחר קום המדינה

הפעילויות העיקריות שקק"ל ביצעה. לאורך השנים, קק"ל המשיכה ללוות את המתיישבים והחקלאים. כך, כאשר נדרשה פעולה לשיקום אדמות הכבול, בראשית שנות 1990, הייתה זאת שוב קק"ל שהובילה, יחד עם משרד החקלאות ורשות מקרקעי ישראל, את המפעל שנועד בעיקרו לפתור בעיות של שימור קרקע ומים ולשפר את הממשק החקלאי. שיקום אדמות הכבול החזיר את החקלאות לפסים רווחיים והכפיל את ההכנסה הממוצעת לדונם.

במסגרת המפעל פותח גם אגמון החולה. זאת, מתוך מחשבה ליצור הזדמנות לפיתוח תיירות טבע כמקור פרנסה למתיישבים בנוסף על החקלאות. פיתוח האגמון, שאליו מגיעים למעלה מ-400,000 מבקרים בשנה, יצר תמריץ להשקעות נוספות בפיתוח תיירותי, כמו במתחם גליליון שבקרבתו, עם ערך מוסף גבוה מאוד לכלכלת התיירות של האזור, ועוד לא נאמרה המילה האחרונה בתחום זה...

קק"ל, בראשותי, רואה באגמון החולה מפעל המהווה מנוף להאצת הפיתוח של אזור הגליל העליון. המודל המשלב פיתוח חקלאי ותיירותי לטובת תושבי האזור, לצד שימור הקרקע והמים וטיפוח אקולוגי, הוא בעיניי דרך הפעולה הנכונה. בכוונתנו לפעול, יחד עם ראשי הרשויות באזור עמק החולה, לכך שאמנת הכבול אשר נחתמה בין רשויות המדינה והחקלאים ונועדה להבטיח אספקת מכסת מים במחיר מוזל להשקיה, החיונית לשמירת אדמות הכבול, לא תיפגע. כמו כן, נפעל לכך ש"פרויקט העגורים", אשר נועד למנוע מאלפי העגורים החורפים בעמק החולה ומהווים אטרקציה תיירותית מרכזית מלגרום נזק לגידולי השדה וכי הפרויקט ייהנה מתמיכה קבועה ממשרדי הממשלה הרלוונטיים, כפי שהיה בעבר וכפי שמקובל בפרויקטים דומים בחו"ל.

בימים אלה הולך ונבנה באגמון החולה מרכז המבקרים החדש של קק"ל. פרויקט זה ימצב את האגמון כאתר צפרות בינלאומי מוביל בארץ ובעולם. בסמוך למרכז המבקרים, בכוונתנו לסייע בהקמת מרכז בינלאומי לחקר נדידת הציפורים, אשר יפעל בזיקה לאוניברסיטה העברית בירושלים, מכללת תל חי ומיג"ל ויחזק את הזיהוי של האזור כמרכז צפרות עולמי.
קק"ל רואה בחיזוק הפריפריה החברתית והכלכלית ערך עליון. פעלנו, אנו פועלים ונמשיך לפעול ביתר שאת למען מטרה זאת, כי רק כך נמשיך בהגשמת החזון הציוני.

קריאה מהנה ומעניינת,
דניאל עטר
יו"ר קק"ל