קול קורא קק/1037/24 למתן מענקים למחקרים עבור אגף הייעור של קרן קימת לישראל 2024

אגף הייעור בקרן קימת לישראל מזמין בזאת את גופי המחקר במדינת ישראל להגיש בקשות למתן מענקים למחקרים לשנת 2024, בהתאם ליעדי המחקר המפורטים בקול קורא זה בארבעת תחומי הליבה הבאים:

ניהול וממשק יער ושטחים פתוחים
מגוון ביולוגי ושירותי מערכת אקולוגיים ביערות
קידום תחום הריבוי, ההשבחה, תפקודיות ובריאות היער
תכנון וקליטת קהל

מטרת הקול הקורא לתת מענה להתמודדותה של קק"ל עם האתגרים בתחום הייעור והסביבה בישראל. תוצאות המחקרים מיועדות ראשית כל ליערנים ולעוסקים בניהול השטחים הפתוחים בהיבטים היערניים בקק"ל, כל זאת על מנת לתת בידיהם כלים לניהול מיטבי ובר קיימא של היערות והשטחים הפתוחים לטובת אספקת מגוון שירותי מערכת עבור הציבור הרחב בישראל.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 29/2/2024 בשעה 14:00

מועד אחרון להגשת הבקשות מעודכן: 7/5/2024 בשעה 16:00

מועד אחרון להגשת הבקשות :18/4/2024 בשעה 14:00


תקופת המחקר : עד 3 שנים

גובה המענק :עד 150,000 ₪ בשנה


לקבלת פרטים נוספים ולהגשת בקשה יש ללחוץ כאן

לקבלת עזרה ותמיכה טכנית בנוגע למערכת ההגשות המקוונת ניתן להתקשר למוקד התמיכה של חברת אקספונט בטלפון: 03-6244467/9 או לדוא"ל support@expo-net.co.il

לשאלות בנוגע לתוכן ההליך ולנושאים הקשורים בו, יש לפנות במסגרת שאלות הבהרה במערכת המקוונת.

לבירורים נוספים יש לפנות בדוא"ל michaely@kkl.org.il

*קול קורא זה עבר הנגשה חלקית בלבד, בעל צרכי נגישות המעוניין לקבל הנגשה לשאר מסמכי הקול הקורא ונספחים נלווים יכול לפנות לקק"ל במסגרת שאלות הבהרה דרך המערכת.
מסמכים

הוראות הקול קורא » 

הבהרה מס' 1 - מענה לשאלות הבהרה » 

קול קורא זה עבר הנגשה חלקית בלבד, בעל צרכי נגישות המעוניין לקבל הנגשה לשאר מסמכי הקול הקורא ונספחים נלווים יכול לפנות לקק"ל במסגרת שאלות הבהרה דרך המערכת.